Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Covid-19

Covid-19 har en del påverkan på kommunens verksamheter, här hittar du uppdaterad information.

Kulturskolan

 • Klassorkester fortsätter att erbjudas, liksom digital undervisning avseende ämneskurser
 • Enskild undervisning erbjuds i de flesta ämnen från och med den 25 januari, kontakta kulturskolan för mer information
 • Alla fysiskt planerade uppvisningar/arrangemang ersätts med digitala i den mån det är möjligt

Fagersta bibliotek

Fagersta bibliotek öppnas för korta fysiska besök. Öppettider vardagar 12.00-17.00,
lördagar 10.00-13.00

Inför ditt besök

 • Du är välkommen att besöka oss om du är frisk och utan symptom
 • Håll avstånd till andra besökare och till personalen
 • Gör ditt besök så kort som möjligt (max 15 minuter)

Telefon 0223-442 40, E-post: fagersta.bibliotek@fagersta.se

Fagerstahallen - Tillfälligt stängt

Anläggningen är öppen på vardagar klockan 7.30-20.00, helger stängt.
Fagerstahallens simhall och gym har fortsatt stängt för allmänheten.

Idrottshallar och träningsanläggningar - Tillfälligt stängt

Alfahallen, Per Olshallen, Mariahallen, Risbrohallen, Fagerliden ishall/fotboll
samt Västanfors IP

 • Idrottshallarna är öppna för uthyrning till föreningar med träningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare
 • Träningsverksamhet utomhus är tillåtet även för personer födda 2001 och tidigare
 • Alla utrymmen såsom omklädningsrum och duschutrymmen hålls stängda och ska inte användas
 • Fagerlidens ishall håller stängt för allmänhetens åkning
 • Allmänhetens åkning erbjuds på Västanfors IP. Alla måste ta sitt eget personliga ansvar för att avstånd hålls
 • Matcher och tävlingar får tillsvidare ej genomföras. Detta gäller kommunens samtliga idrottsanläggningar

Viktig information

Det är föreningens ansvar att informera och säkerställa att riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten följs. Håll avstånd, undvik trängsel och stanna hemma vid minsta symtom!

Stopp för enstaka matcher eller tävlingar i hela landet

Från och med den 1 mars och till dess att smittläget förbättras, ska idrottsrörelsen avstå helt från att anordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott.

Västmanlands kommuner har sedan tidigare valt att avvakta med att tillåta enstaka matcher. Från och med den 1 mars gäller samma beslut för hela landet.

Ungdomscenter/Fagersta fritidsgård

Vi öppnar igen för dig i 7:an till och med 9:an, välkommen till oss på Ungdomscenter/Fagersta Fritidsgård.

 • Ungdomscenter/Fagersta fritidsgård har öppet för besök i begränsad form
 • Max 20 personer får vistas samtidigt i våra lokaler
 • Fritidsgården håller öppet för dig i årskurs 7 på tisdagar, årskurs 8 på onsdagar och årskurs 9 på torsdagar klockan 16.00-21.00
 • När det är fullt kan vi tyvärr inte välkomna fler besökare

Viktig information

För att du ska kunna besöka fritidsgården gäller förstås att du är symtomfri och frisk.

Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Servicecenter

 • Service på distans i första hand
 • Vid besök på servicecenter, max tre kunder åt gången och alla måste använda munskydd och handsprit ( finns på Servicecenter)
 • Vid minsta symtom, stanna hemma och ring för service
 • All bokade möten sker på distans
 • Servicecenter har öppet för besök tisdagar, onsdagar, torsdagar klockan 10.00-14.00
 • Service via telefon tisdagar, onsdagar, torsdagar klockan 7.30-16.00
 • Kontakta Servicecenter på 0223-444 73 för vägledning av service på distans

Fritidsbanken

Fritidsbanken öppnar igen måndagen den 8 februari.

Restriktioner för att få låna i butiken:

 • En person och ett barn i butiken
 • Barn över 15 år, ensam i butiken
 • Alla besökare kommer få ett munskydd i receptionen som används under tiden i butiken och som sedan kastas vid utgången.

Öppettiderna är helt ändrade och orsaken är att vi vill ge möjlighet för flera som till exempel jobbar till 16.00-17.00 att kunna nyttja oss.

Följande öppettider gäller:

Måndag 10.00-18.00

Tisdag 10.00-18.00

Onsdag 10.00-18.00

Torsdag 10.00-18.00

Fredag 8.00-16.00

Onlinebokningarna kommer att fortsätta trots att vi öppnar butiken. Ring 0223-440 33 och 0223-440 71 för bokningar, avhämtning sker vid Alltjänst reception.

En nyhet som vi lägger till rörande bokningar är följande:

Du kan boka butiken i 30 minuter för utlåning om man känner oro kring covid-19, man har inte möjlighet att låna på utsatt tid eller någon annan orsak. Då ringer man 0223-440 71.

Det sker kontinuerlig rengöring av artiklar och butiken. Vi tvättar och rengör alla utlånade artiklar innan vi ställer tillbaka dem i respektive hylla.

Så nu är vi tillbaka och vi är så tacksamma!

För mer information, följ Fritidsbanken på Facebook eller gå in på www.Fritidsbanken.se/Fagersta

Vård- och omsorg

Äldreboenden i Fagersta har inte besöksförbud, men vi vädjar till anhöriga att om möjligt undvika besök på våra äldreboenden. Smittan ökar i samhället och det är vårt gemensamma ansvar att förhindra smittspridningen och värna våra äldre.

Observera: Vid konstaterad smitta i en verksamhet så inför vi ett tillfälligt besöksstopp och vädjar till anhöriga att inte besöka den verksamheten till smittspårningen är klar.

Om besök måste ske gäller de lokala rekommendationer som finns sedan tidigare. För mera information gällande besök på äldreboende kontaktas enhetschef för respektive verksamhet.

Vi vädjar till anhöriga att om möjligt även undvika besök i andra verksamheter inom vård- och omsorg exempelvis gruppbostäder LSS så länge de särskilda lokala restriktionerna gäller.

Inom vård- och omsorgs alla verksamheter följer medarbetarna basala hygienrutiner och använder skyddsutrustning. Vi uppdaterar oss kontinuerligt kring myndigheternas rekommendationer samt Region Västmanland rutiner och föreskrifter.

Restaurang på Malmen och Stolpvreten är fortsatt stängda för gäster utifrån.

Förskola, grundskola och fritidshem

Förskola samt förskoleklass-årskurs 6

Våra förskolor och grundskolor upp till årskurs 6 håller så långt som möjligt öppet som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndig­hetens och Skolverkets rekommendationer och har tät kontakt med regionens smittskydds­läkare. Elever som är friska ska gå till skolan.

Barn som är sjuka ska vara hemma

De vanligaste symtomen vid covid-19 hos barn och unga är hosta eller feber. Andra vanliga besvär är symtom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utomhus eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Provtagning

Barn i förskolan rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning av covid-19-infektion.

Västmanlands län uppmanar barn och unga i skolålder inklusive förskoleklass att testa sig om de har symtom som kan tyda på covid-19. Information om provtagning och hur du bokar tid finns på 1177 vårdguiden.

Barn som har kvarvarande lindriga symtom och inte tagit prov

Barn som inte tagit prov kan gå till förskolan/skolan igen när allmäntillståndet tillåter och det gått minst två dygn utan symtom, eller efter sju dygn efter insjuknandet om de fortfarande har till exempel torrhosta eller lätt snuva.

Barn som har tagit prov och har covid-19

Barn som har covid-19 ska stanna hemma och kan återgå till skolan när allmäntillståndet tillåter, har varit feberfria i två dygn och det har gått minst sju dygn från de första symtomen.

Barn som har negativt provsvar

Barn som har negativt provsvar kan återgå till skolan när allmäntillståndet tillåter.

Hämta och lämna utomhus

För att undvika trängsel och kunna hålla avstånd till varandra, ber vi dig hämta och lämna ditt barn utomhus, i den mån det är möjligt utifrån barnets ålder och mognad.

Om du som vårdnadshavare är sjuk

Barnet (förutsatt att barnet är utan symptom på sjukdom) är välkommen till skolan/fritids/förskolan om du som vårdnadshavare är sjuk. Du bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas.

När får vårdnadshavare information om konstaterad smitta i verksamheten?

Om du eller ditt barn har kommit i kontakt med en person med konstaterad covid-19 under tiden personen varit smittsam får du information från Smittskyddsenheten. Förskolan/skolan hjälper till i arbetet med smittspårning och att sprida information till de personer som har kommit i kontakt med en smittsam person.

Rektor kan också välja att ge mer allmän information om läget på förskolan/skolan, om den eller de personer som är smittade har gett sitt samtycke. Eftersom patientsekretess råder får vi aldrig lämna ut information om en enskild person utan samtycke.

Det här gör vi för att begränsa smittspridningen

Vi följer noga Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Vad vi gör och hur vi gör kan skilja sig från enhet till enhet beroende på vilka förutsättningar respektive förskola/skola har.

Här är några exempel på vad vi gör:

 • Vi ställer in öppet hus i alla grundskolor.
 • Vi är extra noga med handhygienen.
 • Vi uppmanar till hämtning och lämning utomhus där det är praktiskt möjligt.
 • Vi är mer ute.
  Förskolorna är utomhus så mycket som möjligt. De delar in barnen i mindre grupper så några är inne medan andra är ute.
  På grundskolorna uppmanas eleverna att vara ute på rasterna, man har mer undervisning ute och fritids har fler utomhusaktiviteter.
 • Vi har anpassat undervisningen i idrott. Idrottsundervisningen är i möjligaste mån coronasäkrad. Simundervisningen har ställts in för de äldre eleverna.
 • Vi förebygger trängsel och köbildning vid måltiden.
 • Vi bjuder inte in vårdnadshavare och andra gäster till grund­skolor och förskolor om det inte är nödvändigt för undervisningen.

Avgift och rätt till plats i förskola och på fritidshem

Under coronapandemin kan kommunen behöva prioritera vilka barn som ska erbjudas plats. Det kan till exempel ske vid personalbrist eller ett nationellt beslut om att tillfälligt stänga förskolor och fritidshem. Om det blir aktuell, kommer ytterligare information att lämnas.

Får mitt barn behålla sin plats på förskolan/fritidshemmet om jag som vårdnadshavare blir permitterad?

Ja, om du som vårdnadshavare är permitterad till följd av covid-19 har ditt barn rätt att behålla sin plats på förskolan/fritidshemmet enligt ordinarie schema.

Avgiften påverkas inte om du väljer att ha ditt barn hemma mer, utan avgiften ska betalas som vanligt.

Om det blir ett kritiskt läge i förskolan eller grundskolan

Om det kommer ett nationellt beslut om att stänga förskolor, grundskolor och fritidshem för att begränsa smittspridningen av coronaviruset, eller om det blir ett stort personalbortfall på grund av sjukdom, ska vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg för barn. Även barn som är i behov av omsorg av psykiska, fysiska eller exempelvis sociala skäl ska få sitt omsorgsbehov tillgodosett.

Det är din arbetsgivare som bedömer om du som vårdnadshavare arbetar i en samhällsviktig verksamhet och om du behövs i verksamheten vid en stängning eller omorganisation.

Om beslut fattas om stängning av förskolor och grundskolor, eller om vi behöver omorganisera på grund av personalbrist, ska du själv meddela kommunen, eller den privata huvudmannen, om du har behov av omsorg. En förutsättning är att omsorg inte kan ordnas på annat sätt, exempelvis att en annan vårdnadshavare kan ta hand om barnet. Mer information om hur du ska anmäla behov av omsorg får du om det blir aktuellt med stängning eller omorganisation.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet. Läs MSB:s föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.

Så kan du prata med ditt barn om coronaviruset

På krisinformation.se finns tips om hur du kan prata med ditt barn om coronaviruset.

Risbroskolan årskurs 7-9

Risbroskolan undervisar på delvis distans vårterminen 2021 första två veckor.

Med anledning av det höga smittspridningsläget i Fagersta, och för att undvika trängsel är det nu beslutat att Risbroskolan går över till att undervisa delvis på distans. Smittskydd ger ingen rekommendation om att helt stänga skolan.

Den viktigaste åtgärden för att minska smittspridningen är att hålla avstånd till andra människor, och att undvika trängsel. Därför kommer en tredjedel av klasserna på Risbroskolan att undervisas på distans varje dag, medan två tredjedelar är på plats.

Då eleverna undervisas delvis på distans frigörs mer utrymme på skolan. Vi kommer att utnyttja de lediga salarna till att dela upp eleverna som är på plats och att möblera glesare med individuella bänkar. Dessutom minskar mängden elever i korridorerna, och klasser som har skåp i samma korridor kan vara på plats olika dagar och tider.

Varje klass får sin undervisning på plats tre dagar i veckan. Två dagar i veckan stannar de hemma och kopplar upp sig varje lektion på Teams videochat enligt sitt ordinarie schema.

Om någon elev av olika anledningar behöver, kan man få sin undervisning på plats varje dag. Mentorn är kontaktperson och samordnar detta.

Lunch kan man få i matsalen även de dagar man undervisas hemifrån, men det behöver föranmälas, för att kosten ska kunna anpassa mängden mat som förbereds. Mentorerna tar emot dessa föranmälningar.

Politiska sammanträden

Politiska sammanträden fortsätter att i huvudsak ske via distanslösningar.

Kommunhuset

På grund av rådande situation fortsätter vi att enbart ta emot föranmälda besök i kommunhusen på Norbergsvägen 19 och 21.

Det här gäller för medarbetare inom kommunens verksamheter

Nedan ser du exempel på åtgärder som riktar sig internt till medarbetare inom Fagersta kommuns verksamheter:

 • Alla som kan ska arbeta hemifrån
 • Möten ska så långt det är möjligt hållas digitalt
 • Vissa kommunala verksamheter kan behöva stänga, alternativt begränsa öppettider eller begränsa antalet som får vistas i verksamheten
 • Besök till kommunala verksamheter ska begränsas för att minska risk för smittspridning. Det kan handla om att ändra öppettider eller att besökaren istället får möjlighet till ett digitalt möte
Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test