Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Kommunens kvalitet i korthet

Hur används kommunens skattemedel och vilka resultat leder det till för att skapa ett gott samhälle att leva i för invånarna?

Sedan 2011 deltar Fagersta i Sveriges Kommuners och Regioners undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Frågorna i KKiK är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer. Vi får veta hur vi ligger till jämfört med de andra kommunerna i undersökningen. Vad är vi bra på och vad bör vi förbättra?

Frågorna är indelade i tre huvudområden; barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö.

Alla resultat redovisas i jämförelse med de andra deltagande kommunerna och är indelade i tre färger. Grön innebär att vi är bland de 25 procent med högst resultat och röd är de 25 procent med lägst resultat. Gul är de 50 procent som ligger däremellan.

Vissa mätningar hämtas från året innan undersökningen. Därför kan det saknas resultat för aktuellt år.

På sidan kolada.se kan du se resultatet könsuppdelat. Där kan du också se trender och jämföra resultatet med liknande kommuner.

Resultatet för år 2020 kommer att publiceras i mars 2021.

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?Test