Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur används kommunens skattemedel och vilka resultat leder det till?

Fagersta deltar i en jämförande undersökning som heter Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Undersökningen ordnas av Sveriges Kommuner och Regioner och cirka 260 av landets 290 kommuner är med i den. Frågorna i KKiK är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer. Vi får veta hur vi ligger till jämfört med de andra kommunerna i undersökningen. Vad är vi bra på och vad bör vi förbättra?

Frågorna är indelade i tre huvudområden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

Alla resultat redovisas i jämförelse med de andra deltagande kommunerna och är indelade i tre färger. Grön innebär att vi är bland de 25 procent med högst resultat och röd är de 25 procent med lägst resultat. Gul är de 50 procent som ligger däremellan.

Vissa mätningar hämtas från året innan undersökningen. Därför kan det saknas resultat för aktuellt år.

Här kan du se Fagerstas resultat för år 2021.

På sidan kolada.se kan du se resultatet könsuppdelat. Där kan du också se trender och jämföra resultatet med liknande kommuner.

Sidansvarig: Sandra Wisell

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Kontakt

Sandra Wisell
sandra.wisell@fagersta.se
Telefon: 0223-44104

Test