Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Krisberedskap

Krisberedskap handlar om att arbeta förebygga, förbereda, hantera och lära av störningar som kan inträffa i samhället.

I lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) finns tre principer:

Ansvarsprincipen 

Den som har ansvaret under normala förhållanden ska även ha det under kriser

Likhetsprincipen 

En verksamhets organisation och lokalisering ska överensstämma så mycket som möjligt under fredstid och kris som vid krig

Närhetsprincipen

Kriser ska hanteras på så lokal nivå som möjligt.

Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala. Det innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver snabba insatser av kommun eller landsting.

I kommuner och landsting ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser – en krisledningsnämnd. Närmare bestämmelser om krisledningsnämnden finns i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544).

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Kontakt

Anna Nilsson
Beredskapssamordnare
anna.nilsson@fagersta.se
Telefon: 0223-441 16

Test