SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Ung och mår dåligt

Ledsen pojke som sitter på huk

Du som är barn eller ungdom och mår dåligt av något skäl kan få hjälp och stöd.

Om den här sidan

Först kommer en lista med kontakter och länkar till vissa verksamheter. Längre ner kan du läsa om de olika problem som kan uppstå och vart du kan vända dig för att få hjälp. 

Det finns också ännu fler länkar längst ner på sidan där du kan hitta mycket mer information om de olika problemen och hur det går att lösa dessa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt vid akuta ärenden

Vid akuta ärenden under kvällar, nätter och helger:
Socialjouren Västmanland
021-39 20 66

Polisen
114 14

Vid akuta ärenden under dagtid måndag till fredag:
Socialkontoret
0223-442 60

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samarbete

Fagersta kommun och Region Västmanland arbetar aktivt för att öka samarbetet och samordningen mellan olika aktörer i Fagersta kommun för att barn och ungdomar som mår dåligt ska få rätt insats.

Ett led i det arbetet är att kommunen och Region Västmanland tillsammans har tagit fram information om hjälp, stöd och vård som kommunen och Region Västmanland erbjuder barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt

Namn

Telefon

Krisgrupp Fagersta

0223-441 16

Råd om vård, dygnet runt

1177

Allmänpsykiatriska mottagningen, Fagersta

0223-470 80

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Västerås

021-17 31 24

Barn- och ungdomspsykiatrin, Fagersta

0223-470 70

BRIS, Barnens rätt i samhället


BRIS För barn

116 111

BRIS För vuxna

077-150 50 50

En bra plats för anhöriga

070-519 26 52

Habiliteringscentrum i Fagersta

0223-474 50

Hälsocenter i Fagersta

0223-473 64

Krisgrupp i Fagersta kommun

0223-441 16

Kvinnofridslinjen

020-50 50 50

SOS Alarm

112

Tjejjouren Ronja, Västerås

021-12 70 10

Ungdomsmottagningen Fagersta (Barnmorska/läkare)

021-176 230

Västanfors-Västervåla församling

0223-434 00

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alkohol och droger

Barn och ungdomar är känsligare för skador och sjukdomar som alkohol kan ge och ska inte dricka alls. Det viktigaste är att uppmärksamma tecken på att man har eller håller på att få problem med alkohol eller andra droger. Tecken kan vara: skolproblem, fysisk åkommor, humörsvängningar eller nya vanor.

Du kan vända dig hit:
Receptionen
0223-442 60

Ungdomsmottagningen
021-17 62 30 (Barnmorska/Läkare)

För dig över 18 år
Receptionen
0223-442 60

Ungdomsmottagningen
021-17 62 30 (Barnmorska/Läkare)

Slussen, där du kan vara anonym
0223-442 95

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brister i föräldraskap

Alla barn behöver god omsorg av sina föräldrar för att utvecklas väl – kroppsligt, socialt och känslomässigt. Men ibland räcker inte föräldrarnas förmåga till när det gäller omvårdnad och tillsynen av barnet.

När föräldrarna brister i sin omsorg måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge stöd i föräldraskapet.

Du kan vända dig hit:
Receptionen
0223-442 60

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyslexi

Dyslexi, är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter att läsa och skriva. Funktionsnedsättningen beror på en störning i vissa språkliga funktioner som kan vara medfött eller ha uppkommit vid skada eller sjukdom.

Du kan vända dig hit:

Från 6-årsverksamhet till år 9
Chef för grundskolan
0223-446 04

Samordnare, Elevhälsan
0223-443 53

Gymnasium
Norra Västmanlands utbildningsförbund
Kurator
0223-443 80

Skolsköterska
0223-443 65 eller 0223-442 56

Ungdomsmottagningen
021-17 62 30 (Barnmorka/Läkare)

För dig upp till 23 år
021-17 62 30 (Barnmorska/Läkare)

Allmänpsykiatriska mottagningen Fagersta

För dig över 18 år
0223-470 80

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dödsfall

Sorg kan visa sig på många sätt, en naturlig reaktion på förlust. Barn och ungdomar behöver mycket stöd och omtanke när någon i nära relation dör. Reaktioner kan vara sömnsvårigheter, ledsamhet, saknad, ilska, skuldkänslor och psykosomatiska problem.

Du kan vända dig hit:
Receptionen
0223-442 60

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Västerås
021-17 34 74

Barn- och ungdomspsykiatrin, Fagersta
0223-470 70

Ungdomsmottagningen, Fagersta
021-17 62 30 (Barnmorska/Läkare)

Vid extraordinär händelse
0223-441 16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ekonomiska problem

Ekonomiska problem kan innebära att barn och ungdomar växer upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Familjen har inte pengar till mat, hyra, el och kläder och tvingas leva på ett sätt som avviker från sociala normer och skälig levnadsstandard.

Du kan vända dig hit:

0-17 år
Receptionen
0223-442 60

18-25 år
Skuldsanering, budget- och skuldrådgivning
0223-444 75

Försörjningsstöd, receptionen
0223-442 60

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara fysisk, psykisk eller båda delarna. Du har rätt till hjälp och stöd av kommunen enligt olika lagar. Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man också laglig rätt till stöd från samhället på olika sätt.

Du kan vända dig hit:
Växeln, Fagersta kommun
0223-440 00

Barn- och ungdomspsykiatrin, Fagersta
0223-470 70

Ungdomsmottagningen, Fagersta
021-17 62 30 (Barnmorska/Läkare)

För dig upp till 18 år:
Handikappcentrum, Västerås
021-17 48 00

För dig över 18 år:
Allmänpsykiatriska mottagningen, Fagersta
0223-470 80

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilska och utbrott

Barn och unga kan bete sig negativt, fientligt och trotsigt mot sin omgivning som föräldrar, andra vuxna och kamrater. Det är inte ovanligt att barn som är impulsiva och överaktiva också blir arga och får utbrott eftersom de har svårt att kontrollera sina reaktioner.

Du kan vända dig hit:
Receptionen
0223-442 60

För dig upp till 18 år:
Barn- och ungdomspsykiatrin, Fagersta
0223-470 70

För dig upp till 23 år:
Ungdomsmottagningen, Fagersta
021-17 62 30 (Barnmorska/Läkare)

För dig över 18 år:
Allmänpsykiatriska mottagningen, Fagersta
0223-470 80

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kriminalitet

Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Men de ungdomar som blir kriminella och begår återkommande brott har ofta problem både i skolan och hemma.
Från 15 år blir man straffmyndig och det finns särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare.

Du kan vända dig hit:
Receptionen
0223-442 60

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kris i livet

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi mår dåligt. Den kan utlösas efter allvarliga psykiska påfrestningar, en nära anhörigs död eller sjukdom, en olycka eller katastrof.

Du kan vända dig hit:
Receptionen
0223-442 60

Familjerådgivning
0223-442 89

För dig upp till 18 år:
Barn- och ungdomspsykiatrin, Fagersta
0223-470 70

För dig upp till 23 år:
Ungdomsmottagningen, Fagersta
021-17 62 30 (Barnmorska/Läkare)

För dig över 18 år:
Allmänpsykiatriska mottagningen, Fagersta
0223-470 80

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mobbning och kränkande behandling

Mobbning är när någon trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt.
Kränkande eller diskriminerande behandling kan anmälas till barn- och elevombudet, BEO, och till diskrimineringsombudsmannen, DO.

Du kan vända dig hit:

Från 6-årsverksamhet till år 9
Chef för grundskolan
0223-446 04

Samordnare, Resurscentrum
0223-443 53

Gymnasium
Norra Västmanlands utbildningsförbund
Kurator
0223-443 80

Skolsköterska
0223-443 65 eller 0223-442 56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problem i skolan

Trivs man inte i skolan kan det finnas många olika orsaker till det och många lösningar på ens problem. Ibland behöver man andras hjälp, till exempel vänner, föräldrar, skolpersonal eller personal från någon annan barn- eller ungdomsverksamhet. Om man tycker att något är jobbigt är det bra att prata med någon.

Du kan vända dig hit:

Från 6-årsverksamhet till årskurs 9
Chef för grundskolan
0223-446 04

Samordnare, Resurscentrum
0223-443 53

Samordnare mellan skola och socialtjänst
0223-440 13

Gymnasium
Norra Västmanlands utbildningsförbund
Kurator
0223-443 80

Skolsköterska
0223-443 65 eller 0223-442 56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riskbruk och missbruk

De flesta vet att droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker. Ju längre tid man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta. Risken att hamna i missbruk eller beroende finns för alla, det går inte att veta vem som kommer att missbruka eller under hur lång tid. Missbruk av alkohol, droger, mat, spel, sex liksom ätstörningar är några exempel.

Du kan vända dig hit:

För dig under 18 år
Receptionen
0223-442 60

För dig över 18 år
Receptionen
0223-442 60

Slussen, där du kan vara anonym
0223-442 95

För dig upp till 18 år
Barn- och ungdomspsykiatrin, Fagersta
0223-470 70

För dig upp till 23 år
Ungdomsmottagningen, Fagersta
021-17 62 30 (Barnmorska/Läkare)

För dig över 18 år
Allmänpsykiatriska mottagningen, Fagersta
0223-470 80

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon – inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja – är sexuella övergrepp. Man har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet enligt Förenta Nationernas, FN:s, deklaration om mänskliga rättigheter och Barnkonventionen.

Om man är under 15 år är det brottsligt att göra något sexuellt med eller mot en, även om man själv vill eller tar initiativ.

Du kan vända dig hit:
Receptionen
0223-442 60

För dig upp till 18 år
Barn- och ungdomspsykiatrin, Fagersta
0223-470 70

För dig upp till 23 år
Ungdomsmottagningen, Fagersta
021-17 62 30 (Barnmorska/Läkare)

För dig över 18 år
Allmänpsykiatriska mottagningen, Fagersta
0223-470 80

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skilsmässa

Många har separerade föräldrar eller som ska skilja sig. Man kan som barn känna både oro, ilska, lättnad och sorg. Ibland kan man känna skuld över att föräldrarna skiljer sig och tänka att det är ens eget fel, men det är aldrig barnets/barnens fel att föräldrarna skiljer sig och det är alltid föräldrarnas uppgift att ordna sina egna och barnens liv.

Kontakt till Mottagningstelefon/orosanmälan
Tel.nr. 0223-442 75
mån 13-14.30, ons och fre 10-12


Kontakt till receptionen
Tel.nr. 0223-442 60 reception
mån till fre 07.30-12.00, 13.00-16.00
E-post: info.soc@fagersta.se

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skolfrånvaro, skolk

Skolk kan bero på allt från morgontrötthet, problem med skolarbetet, att vara mobbad, ha svårigheter i det sociala samspelet eller andra problem. Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar.

Du kan vända dig hit:

Från 6-årsverksamhet till år 9
Chef för grundskolan
0223-446 04

Samordnare, Elevhälsan
0223-443 53

Gymnasium
Norra Västmanlands utbildningsförbund
Kurator
0223-443 80

Skolsköterska
0223-443 65 eller 0223-442 56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stress

Stress är den känsla som uppstår när man känner att man har för mycket att göra och för lite tid att göra det på eller när man har för höga krav och förväntningar på sig. Man känner att man inte får tiden att räcka till för allt som ska göras i skolan, samtidigt som man ska hinna träna, träffa kompisar, vara med familjen och hinna med olika fritidsaktiviteter.

Du kan vända dig hit:
Receptionen
0223-442 60

För dig upp till 18 år
Barn- och ungdomspsykiatrin, Fagersta
0223-470 70

För dig upp till 23 år
Ungdomsmottagningen, Fagersta
021-176 230 (Barnmorska/Läkare)

För dig över 18 år
Allmänpsykiatriska mottagningen, Fagersta
0223-470 80

Från 6-årsverksamhet till år 9
Chef för grundskolan
0223-446 04

Samordnare, Elevhälsan
0223-443 53

Gymnasium
Norra Västmanlands utbildningsförbund
Kurator
0223-443 80

Skolsköterska
0223-443 65 eller 0223-442 56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Våld och övergrepp

Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Ibland kan det vara en förälder som slår, ibland ett syskon. Man kan även bli hotad eller vara med om att vuxna eller syskon använder våld mot någon annan i familjen.

Allt våld mot barn kan kallas barnmisshandel och är förbjudet.

Du kan vända dig hit:
Receptionen
0223-442 60

Observera!
Vid brådskande fall:

112

Vid akuta ärenden under kvällar, nätter och helger:
Socialjouren Västmanland
021-39 20 66

Polisen
114 14

Senast ändrad: 2020-01-29

Scrolla upp