SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Råd vid värmebölja

Allmänna råd vid värmebölja

Vad är en värmebölja och vad innebär det?
Värmebölja är en period med ovanligt varmt väder. Värmebölja definieras av SMHI som en period på minst 5 dagar i sträck då dygnets högsta temperatur är minst 25 grader. Höga temperaturer kan vara påfrestande för kroppen, särskilt för personer i riskgrupper. Att vistas länge i solen kan orsaka trötthet, huvudvärk, yrsel och illamående. Varmt väder kan också orsaka vätskebrist och uttorkning om man inte dricker tillräckligt med vätska. Hur varmt väder upplevs och hur en person klarar av värmen är dock individuellt.

Extrem värme är farlig för alla, men spädbarn och små barn samt äldre personer, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta. En värmebölja kan innebära en allvarlig hälsorisk för dessa grupper.

Temperatur – sänk om möjligt inomhustemperaturen
Var uppmärksam på inomhustemperaturen. Risken för hälsoproblem ökar påtagligt om temperaturen når upp till 26 grader eller mer under tre dagar i följd.

Vätskintag – vänta inte på törstkänsla
Uppmuntra till ökat vätskeintag men undvik stora mängder söta drycker och alkohol. Ät gärna vätskerik mat t.ex. grönsaker och frukt. Spädbarn, små barn, äldre och personer med funktionsnedsättning kan behöva hjälp med att dricka.

Försök ordna en sval miljö
Utnyttja gardiner, persienner, fläktar och markiser. Det viktiga är att känsliga personer vistas på bostadens svalaste plats. Vädra nattetid när det är svalt. Vid vistelse utomhus-sök skuggiga platser.

Svalkande åtgärder
En kall dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken eller ett svalt fotbad är andra alternativ. Löst sittande kläder i naturmaterial är svalare än åtsittande syntetkläder.

Minskad aktivitet och vila
Minska den fysiska aktiviteten framför allt under dygnets varmaste timmar.

Var uppmärksam på tecken på värmepåverkan
Varningstecken kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls och andningsfrekvens, yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskade urinmängder kan vara tecken på vätskebrist. Vissa läkemedel som t.ex. vätskedrivande kan behöva justeras vid värmebölja. Kontakta sjukvården för råd vid nytillkomna eller förvärrade besvär enligt ovan.

Inom socialförvaltningen finns en rutin gällande ” Värmebölja och råd vid värmebölja” som riktar sig till de olika yrkeskategorierna.

Senast ändrad: 2018-05-15

Scrolla upp