SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Kvalitetsredovisning

Lokala brukarundersökningar

Uppföljning av serviceåtagandena sker enligt socialnämndens beslut och resultatet visar hur väl verksamheterna uppfyller dessa.

Resultat nyckeltal

Nyckeltalen är till för att jämföra verksamheterna årsvis och har fastställts av socialnämnden och revideras kontinuerligt.

Uppföljning av prioriterade utvecklingsområden

Varje år görs en uppföljning om beslutade utvecklingsinsatser.

Nationella brukarundersökningar

De nationella undersökningarna mäts av socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Kvalitetsredovisning

Vi redovisar kvaliteten och du kan läsa mer om dem i dokumenten.

Senast ändrad: 2016-11-03

Scrolla upp