SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som en enskild person kan söka för att anpassa sin bostad. Bidraget är ett komplement till bygglagstiftningen.

Vem kan söka?

Om du har en långvarig eller bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din bostad kan du ansöka om ett ekonomiskt bidrag till kostnaderna för anpassningen.

Vad kan man få bidrag till?

Du kan få bidrag till att utföra anpassningar som är nödvändiga för ditt dagliga liv, som till exempel att förflytta dig i bostaden, sova, sköta hygien, laga mat och att ta dig in i och ut ur bostaden.

Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas för att anpassa och komplettera bostadens fasta funktioner. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för dig som söker. Om bostaden kan anpassas med hjälpmedel eller genom ommöblering ska det göras i första hand.

Ansökan

Ansökningsblankett

Gör din ansökan på kommunens ansökningsblankett som du hittar härPDF. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter samt att du bifogar nödvändiga bilagor, för att vi ska kunna handlägga din ansökan.

Bilagor, som du ska skicka med din ansökan:

  • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller någon annan medicinskt sakkunnig som beskriver dina svårigheter i förhållande till de åtgärder du söker bidrag för.
    Vid enklare anpassningar kan kommunen efterge kravet på intyg.
  • Kopia på offert eller kostnadsberäkning, för att kunna ange hur mycket du ansöker om i bidrag. Kontakta en entreprenör för en offert.
  • Skriftligt medgivande till åtgärderna behöver inhämtas från fastighetsägaren samt personer som helt eller delvis innehar bostaden med hyres- eller bostadsrätt. Blanketter för medgivande från fastighetsägare och nyttjanderättshavare finns här:

Vid mer omfattande åtgärder kan det bli aktuellt med ytterligare bilagor.

Handläggning och beslut

Kommunen fattar, med stöd av Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, beslut om bidrag beviljas eller inte. Ibland kan vi behöva besöka bostaden som ska anpassas innan beslut fattas. Om ansökan inte är fullständigt ifylld skickar vi tillbaka den till dig för komplettering. Om det saknas bilagor kommer ansvarig handläggare att skicka ett brev till dig och informera om vad du behöver komplettera din ansökan med.

Vem gör vad?

Du som ansöker om bostadsanpassningsbidrag ska välja entreprenör, skriva avtal med och betala entreprenören när arbetet är klart. Det är ingen skillnad jämfört med om du hade valt att inte söka något bidrag. Kommunens uppgift är att, om du har rätt till bidrag, bevilja ett bidrag som motsvara en skälig kostnad för åtgärden.

Boverket bild

Illustration: Boverket / Altefur Development

Behöver du hjälp?

Kontakta någon av oss handläggare av bostadsanpassningsbidrag:

Britta Lockner tel. 0223-442 07 britta.lockner@fagersta.se

Anna Eriksson tel. 0223-448 68 anna.eriksson@fagersta.se

Här kan du läsa mer om bostadsanpassningsbidraget:

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Boverkets handbok

Senast ändrad: 2018-09-07

Scrolla upp