SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Vi behöver olika familjehem, för olika behov!

Kommunens familjehemsgrupp består av Tapio Lohiniva, Maria Magnusson Romell, Victoria Brossman och Rebecca Eriksson. Familjehemsgruppen arbetar med att hitta och utreda familje- och jourhem samt att stödja och utbilda. Ett familjehem är ett stadigvarande hem där man kan placera barn som av någon anledning inte kan bo kvar hemma. Ett jourhem är ett hem som erbjuder en tillfällig placering under en utredning. Ett jourhem kan gå över till att bli ett familjehem.

  • Vi har världens bästa jobb, säger Rebecca, Tapio, Maria och Victoria i munnen på varandra! Vi får träffa jättemånga helt fantastiska barn och familjehem! Men det är också ett tufft och svårt jobb. Det behövs ett stort hjärta! Vi svarar väldigt gärna på frågor om du är nyfiken på vad det innebär att vara familje- och/eller jourhem. Vi vill och behöver bli fler!

Varför blir barn placerade i familje- eller jourhem?

Stora brister i hemmiljön kan göra att barn och unga för en kortare eller längre tid behöver bo i en annan familj. Ett vanligt skäl till att barn placeras i familjehem är att barnet far illa för att föräldrarna har problem. För tonåringar kan det också handla om problem med skolgången, utåtagerande beteende, svåra relationer med föräldrar eller kriminalitet.

Den senaste tiden har det kommit ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar till Sverige, de flesta är pojkar i tonåren. De saknar inte bara vårdnadshavare i Sverige, utan även ett socialt nätverk. Många behöver ett familjehem.

Barn som placeras i familjehem har olika behov beroende på situation och bakgrund. De kan behöva vara placerade olika länge, allt från en kortare tid till flera år.

Tanken är alltid att återförena barnet/barnen med sin familj, och innan man placerar barn i ett för barnen okänt familjehem tittar man i barnets närhet/nätverk. Kan det finnas någon som barnet redan känner som kan fundera som ett tillfälligt eller stadigvarande hem?

När man placerar syskon så ser man alltid till barnens behov först, och värnar syskonrelationen. Överlag försöker man att hålla ihop syskon

När och hur kommer familjehemsgruppen in i bilden?

Ibland tar gruppen hand om jourplaceringar, alltså akuta placeringar då barnen behöver omedelbart skydd, ofta på grund av en anmälan. Annars kan det ha gjorts en utredning och efter det tagits ett myndighetsbeslut, då är det inte lika akut.

Vad är skillnaden mellan jourhem och familjehem?

Ett jourhem är en tillfällig placering under tiden det görs en utredning. Ett jourhem kan bli ett familjehem. Ett familjehem är en stadigvarande placering.

Det finns även så kallade kontaktfamiljer. Då kan det vara så att barnet/barnen bor kvar hemma men det finns en kontaktperson som kan erbjuda vårdnadshavarna avlastning.

Hur gör jag om jag vill bli ett familjehem eller jourhem?

Du anmäler ditt intresse genom att ta kontakt med någon i familjehemsgruppen. Därefter får du hem ett frågeformulär som du fyller i. När formuläret kommer tillbaka till gruppen går de igenom det, och väljer vilka familjer som de går vidare med. Då görs hembesök och en utredning. Det viktigaste är att man kan erbjuda ett tryggt och stabilt hem, där det finns tid, plats och kärlek. En grundtrygghet! Det behövs ingen formell utbildning, men ambitionen är att alla familjehem går en grundutbildning; ”Ett hem att växa i”, som familjehemsgruppen erbjuder två gånger om året. Det går bra att gå utbildningen innan man formellt har blivit ett familjehem.

Därefter erbjuds familjehemmen vidareutbildning två gånger per år. Gruppen har även nära kontakt med hemmen, mer i början av en placering och sedan beroende på hur det går och erbjuder både enskild och grupphandledning.

Att avsluta en familjehemsplacering

Att avsluta en placering är en process som ser olika ut beroende på av vilken anledning de avslutas och som sker i nära dialog med alla inblandade och med barnets/barnens bästa i fokus. Ibland flyttar barnen hemifrån, ibland kan de flytta tillbaka till sin familj.

Det tredelade föräldraskapet

När barnet är placerat har socialtjänsten, det vill säga familjehemsgruppen, det övergripande ansvaret. De två andra delarna står vårdnadshavarna och familjehemmet för. Precis som i vilken annan familj som helst så är det viktigt att alla delar kring barnet fungerar; hälsa, skola, kompisar, släkt, fritidsaktiviteter och så vidare. En god samverkan är därför väldigt viktigt.

Just nu söker vi familjehem i Fagersta och Ludvika!

Senast ändrad: 2017-10-16

Scrolla upp