SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Avgifter

Avgifterna bestäms för varje år och gäller från och med den 1 januari till och med den 31 december. Fagersta kommun får information om de nya avgifterna i början på året och uppgifterna på den här sidan uppdateras efter det.

Hemservice, omsorg och trygghetslarm

Avgiften beräknas på din inkomst

Avgifter för hemservice och omsorg

0,5-6,5 timmar per månad
0-321:38 kronor per timme

Mer än 6,5 timmar per månad
0-2 089 kronor per månad

Avgifter för trygghetslarm:

Kostnad för installationen
296 kronor

Enbart larm
0-150 kronor

Hemsjukvård

Telefonrådgivning

Ingen avgift

Om du är inskriven i hemsjukvården:

Avgiften beräknas på din inkomst och ingår i avgiften för hemtjänst.
0 - 337 kronor per månad

Om du inte är inskriven:

Endast avgift en gång per dygn.
Kontorstid 84:25 kronor
Jourtid 168:50 kronor

Hjälpmedel

Bedömning 82 kronor
Utprovning 82 kronor
Uppföljning 82 kronor

Mat och pensionärsservice

Avgiften är lika oavsett inkomst

Avgifter för mat

Matdistribution
53 kronor per portion

Serviceboende
57 kronor per portion

Ej pensionär
62 kronor per portion

Särskilt boende
3 893 kronor per månad

Korttidsplatser
129,76 kronor per dygn

Dagverksamhet Strået och Kontakten
71 kronor per dag

Avgifter för pensionärsservice

Gräsklippning och snöskottning

Zon 1 124,33 kronor per gång
Zon 2 137,47 kronor per gång
Zon 3 151,81 kronor per gång
Zon 4 164,98 kronor per gång

Häckklippning
36 kronor per meter/gång

Transport
221 kronor per gång

Övrigt
83 kronor per mantimme

Övrig information om avgifter

Riksdagen beslutar om maxtaxa för vård- och omsorgsavgifter inom äldreomsorgen och området för funktionsnedsatta.
 
Beslutet innebär att ett lägsta förbehållsbelopp införts. Förbehållsbeloppet är den summa som Du har rätt att behålla av dina egna medel innan avgift får tas ut för äldreomsorg och området för funktionsnedsatta.
 
Beslutet innebär även att det finns ett högkostnadsskydd, det vill säga en maxavgift som kommunerna får ta ut för vård- och omsorgstjänster. 
 
Du betalar avgift efter din betalningsförmåga. När betalningsförmågan prövas utgår man från de medel som Du har kvar sedan hyra och skatt betalts. Ingen hänsyn tas till eventuell förmögenhet. Dessa regler gäller inte insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Senast ändrad: 2019-05-14

Scrolla upp