SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Avgifter

Avgifterna bestäms för varje år och gäller från och med den 1 januari till och med den 31 december. Fagersta kommun får information om de nya avgifterna i början på året och uppgifterna på den här sidan uppdateras efter det.

Information om avgifter

Riksdagen beslutar om maxtaxa för vård- och omsorgsavgifter inom äldreomsorgen och området för funktionsnedsatta.
 
Beslutet innebär att ett lägsta förbehållsbelopp införts. Förbehållsbeloppet är den summa som Du har rätt att behålla av dina egna medel innan avgift får tas ut för äldreomsorg och området för funktionsnedsatta.
 
Beslutet innebär även att det finns ett högkostnadsskydd, det vill säga en maxavgift som kommunerna får ta ut för vård- och omsorgstjänster. 
 
Du betalar avgift efter din betalningsförmåga. När betalningsförmågan prövas utgår man från de medel som Du har kvar sedan hyra och skatt betalts. Ingen hänsyn tas till eventuell förmögenhet. Dessa regler gäller inte insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Senast ändrad: 2019-12-17

Scrolla upp