SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Biståndshandläggning

Så här går det till när du ansöker om bistånd hos Fagersta kommun.

 

Ansöka om bistånd

Du kan ansöka om hjälp hos kommunen när du inte längre klarar dig själv i din vardag.
Ansöka kan du göra genom att ringa till oss eller skicka in din ansökan på en blankett.
Ansökan kan också göras av god man eller förvaltare.

Samtal

När din ansökan kommit in till oss kontaktar en handläggare dig eller den som ansökt.
Ibland räcker det med ett telefonsamtal eller också bestämmer ni tid för ett möte.
Ni bestämmer också om det är fler som behöver vara med.
Ni kommer att samtala om hur du upplever att du har det just nu, hur det har varit och hur du vill att det ska bli.

Efter samtalet

Ibland kan handläggaren behöva mer information från andra än dig.
Det kan vara en anhörig, sjukvården eller något annat.
Handläggaren får bara hämta information om dig från andra om du har gett ditt samtycke till det.
Handläggaren är skyldig att dokumentera ert samtal för att det ska finnas skriftlig information.
Du har alltid rätt att ta del av det som dokumenterats om dig.

Utredning

När alla uppgifter har kommit in så sammanställs allt i en utredning.
I utredningen står det som är viktigt för att kunna besluta om du har behov av stöd och hjälp.
Normalt sett är en utredning klar inom två veckor. Ibland kan det ta längre tid om det till exempel
saknas ett intyg. Ibland skickas utredningen hem till dig innan handläggaren tar beslut om bistånd.
Det är för att du ska ha möjlighet att se vad som står i utredningen och kontrollera att det stämmer.

Beslut

När utredningen är klar gör handläggaren en bedömning av ditt behov av stöd och hjälp och tar ett beslut.
När det är klart så skickas utredningen med beslutet hem till dig.

Om din ansökan blivit beviljad

Om din ansökan har blivit beviljad så betyder det att du får den hjälp som står i beslutet.
Då kommer någon att kontakta dig för att ge dig mer information.

Om du fått avslag på din ansökan

Om du har fått avslag på din ansökan betyder det att du inte får den hjälp du ansökt om.
Du har alltid rätt att överklaga beslutet. Handläggaren kan hjälpa dig med din överklagan om du vill.

Lagrum

Biståndshandläggning styrs främst av dessa två lagar: Socialtjänstlagen och Förvaltningslagen

Kontakt:

Biståndshandläggare
Jenny Enarsson
0223-442 86
Telefontid: måndag och onsdag 8.30-9.30

Biståndshandläggare
Maria Eldståhl
0223-443 79
Telefontid: tisdag och torsdag 8.30-9.30

Senast ändrad: 2018-04-17

Scrolla upp