Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information

Insatskatalogen

Insatskatalogen är ett sökinstrument som du kan använda för att hitta arbetsmarknads- och utbildningsinsatser. Katalogens syfte är att effektivisera sökandet efter rätt insatser till rätt person.

Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för anvisande myndigheter men är också öppen för allmänheten och kan användas av privatpersoner.

I katalogen finns olika insatser och verksamheter som drivs av såväl kommuner, regioner, arbetsförmedling som kompletterande/externa aktörer. Gemensamt för alla insatser, som riktar sig till olika målgrupper och åldrar, är att de drivs av aktörer inom välfärden som arbetar med människor som står långt ifrån arbetsmarknaden i behov av stöttning mot arbete och ökad livskvalitet.

På Insatskatalogens webbplats hittar du all information om vad det är och vad du kan använda verktyget till.

Insatskatalogen

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test