Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
 • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information

Stöd & service

Du kan ansöka om stöd och service enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Insatser som du kan ansöka om:

 • Rådgivning och annat personligt stöd
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice
 • Korttidsvistelse utanför hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom.
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.
 • Daglig verksamhet

Lagen gäller för personer:

 • Med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • Med betydande och bestående förståndshandikapp efter hjärnskada i vuxen ålder
 • Med stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande.

Ansökan

Du kan ansöka om insatser via vår e-tjänst.

E-tjänst - Ansökan LSS

Kontakt

Biståndshandläggare, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Telefon: 0223-442 86
camilla.johansson@fagersta.se

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test