Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Information till dig som har hemtjänst, trygghetslarm eller hemsjukvård

För att förbättra vår service och säkerhet kommer Fagersta kommun att byta system för nyckelhantering inom hemtjänsten och hemsjukvården. Det innebär att du som har hemtjänst och/eller hemsjukvård och inte kan öppna dörren själv kommer få ett nytt säkert digitalt låssystem monterat på din bostad.

Nya digitala låssystem

Kunder med trygghetslarm kommer oavsett om man kan öppna dörren själv eller inte att få ett nytt digitalt låssystem.

Det är enbart vård- och omsorgspersonal som kommer att använda det digitala låset. Du själv kommer att fortsätta använda din vanliga nyckel.

Denna lösning för nyckelhantering innebär flera fördelar för både dig och personalen. För dig innebär detta att du enbart behöver lämna ut en nyckel som placeras i nyckelgömman. Får du vårt andra lås, duolås, behöver du inte lämna ut någon nyckel alls.

Två olika digitala lås

Det finns två olika digitala lås som kan användas. Det är installatören som bestämmer vilket lås som passar bäst till din dörr. I första hand används duolås. Duolåset skapar ingen åverkan på dörren.

Om du har en äldre dörr kan istället en nyckelgömma monteras på ytterdörrens gångjärn eller på dörrens bakkant. I vissa fall kan även nyckelgömman placeras i trappuppgång, på garagedörr eller bakdörr. I nyckelgömman förvaras sedan den vanliga nyckeln till din bostad, som du lämnat till oss. Beroende på hur nyckelgömman installeras kan en mindre åverkan behöva göras på dörren.

Låssystemen som Swedlock levererar är certifierade och godkända av Svenska Stöldskyddsföreningen och försäkringsbolagen och uppfyller alla krav för lås.

Fördelar med låset

Tack vare den nya låslösningen kan personal åka direkt hem till dig vid behov utan att först hämta rätt nyckel. Vi kan med andra ord hjälpa dig mycket snabbare! Systemet ökar tryggheten för såväl kunden som personalen. Det digitala låset är förinställt på att enbart den personal som har behörighet kan komma in till dig.

Installationen innebär ingen kostnad för dig, kommunen står för alla kostnader. Systemet kommer att monteras på eller vid ytterdörren på bostaden. Låslösningen kan enkelt tas bort av personalen vid till exempel en flytt. Ditt befintliga lås berörs inte av utan används som vanligt.

Vi kontaktar dig

De nya låsen kommer att monteras under våren 2020. Vi kommer att ta kontakt med dig innan monteringen för att bestämma vilken dag som är aktuell för just dig. Monteringen kommer att utföras av företaget Swedlock AB. Personal från kommunen kommer att vara med vid monteringen av låset. Personalen som kommer ska kunna legitimera sig.

Har du några frågor eller önskar mer information är du varmt välkommen att kontakta oss.

Projektledare/ansvarig
Telefon: 0223-442 35
ann-sofie.persson@fagersta.se

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test