Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Hjälp i hemmet

Om du har svårt att klara din vardag kan du ansöka om hjälp.

Hemtjänst

Hemtjänsten stöder dig i din vardag. Du får fortsätta att göra det du klarar av. Det som du har svårigheter med kan du få hjälp med utifrån ett funktionsbevarande förhållningssätt.

Du kan ansöka om till exempel:

  • Personlig omvårdnad som till exempel hjälp med att duscha, klä på sig och lättare matlagning.
  • Hemservice som till exempel hjälp att hämta medicin på apoteket, handla, städning, tvätt och strykning, för dig som är yngre än 75 år.
  • Matdistribution som betyder att du kan beställa matlådor som körs hem till dig en gång i veckan.

Ansökan om hemtjänst sker via vår e-tjänst nedan.

E-tjänst – Ansökan om insats för äldre och funktionshindrade enligt SoL

Kontakt hemtjänst

Enhetschef hemtjänst
Telefon: 0223-442 12
yvonne.karlsson@fagersta.se
Biträdande enhetschef hemtjänst
Telefon: 0223-445 13
elisabeth.kallioniemi@fagersta.se

IT-coacher
birgit.reuter@fagersta.se
orjeta.hasanaj@fagersta.se
amanda.abelt@fagersta.se

Beskrivning IT-coach

Andra stödinsatser som du kan ansöka om

  • Korttidsplats för till exempel vård efter sjukhusvistelse eller avlösning för dig som tar hand om en anhörig som behöver omsorg.
  • Växelvård för dig som är anhörig och behöver regelbunden avlösning.
  • Trygghetsplats vid akut behov av hjälp.
  • Trygghetslarm för dig som är under 65 år.

E-tjänst – Ansökan om insats för äldre och funktionshindrade enligt SoL

Hushållsnära tjänster

Ett alternativ till hemtjänst kan vara att köpa hushållsnära tjänster med skattereduktion (RUT-avdrag). Hemtjänst ingår inte i begreppet hushållsnära tjänster.

På Skatteverkets hemsida finns en tydlig tabell där man kan titta för att få reda på vad som berättigar till RUT-avdrag eller inte. Observera att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion. Om det finns kostnader för material, resor eller liknande får man alltså ingen reduktion, utan bara för de kostnader som man betalar för ett arbete eller en tjänst.

Skatteverket

Information om rot- och rutarbete på Skatteverkets webbplats

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test