Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Individens behov i centrum

Genom Individens behov i centrum, IBIC, ska biståndsbedömningen ta hänsyn till och uppmuntra vad Fagerstabon själv kan. Detta för att ta vara på individens egna funktioner för att bibehålla och stärka dessa. Individens behov i centrum, IBIC, ger stöd för att tillsammans med individen formulera ett nuläge och ett mål med fokus på de individuella behoven och vad som är viktigt för individen.