Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Hemtjänst

Du som bor hemma och behöver stöd i det dagliga livet kan ansöka om hemtjänst. För att få hemtjänst ska du göra en ansökan. En biståndshandläggare utreder dina behov och beslutar om du har rätt till hemtjänst och i så fall vad du kan få stöd med.

Hemtjänst kan vara allt från stöd med enklare sysslor några timmar per månad, till omfattande omsorg flera gånger per dygn.

Ansökan om hemtjänst sker via vår e-tjänst

E-tjänst – Ansökan om insats för äldre och funktionshindrade enligt SoL

Vad du kan få stöd med

Hemtjänsten kan hjälpa dig med servicetjänster som till exempel:

 • Inköp och apoteksärenden
 • Tvätt
 • Städning
 • Hemkörning av matlådor en gång i veckan
 • Social aktivitet som samvaro eller promenad

Du kan få stöd med personlig omvårdnad som till exempel:

 • På- och avklädning
 • Toalettbesök
 • Dusch och annan hygien
 • Att värma mat

Du kan även ansöka om:

 • Växelvård för dig som vårdar en anhörig och behöver regelbunden avlastning
 • Dagverksamhet Kontakten med inriktning diagnostiserad minnesproblematik
 • Dagverksamhet Strået med inriktning ofrivillig ensamhet
 • Digital tillsyn
 • Trygghetslarm

Förenklad ansökan

Personer som är 68 år och äldre kan göra en förenklad ansökan för trygghetslarm och matdistribution vilket innebär att det endast görs en kortfattad utredning med den skriftliga ansökan som underlag. Personer som är 78 år och äldre kan även göra en förenklad ansökan om hemservice upp till 6,5 timmar/månad.