Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information

Ansökan om god man eller förvaltare

Den som på grund av sitt hälsotillstånd är i behov av hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan ansöka om hjälp från en god man eller förvaltare. Ansökan görs till tingsrätten för den kommun personen är folkbokförd i.

Vem kan ansöka?

De personer som har möjlighet att ansöka är den som ansökan avser samt dennes make/maka, sambo och närmaste släktingar. Om du inte tillhör den krets som har möjlighet att ansöka kan du istället vända dig till Överförmyndarnämnden med en anmälan om behov av god man eller förvaltare.

Nämnden utreder anmälan och för det fall man anser att det finns ett behov av god man eller förvaltare ansöker man till tingsrätten. Ansökan och anmälan görs på samma blankett. I ansökningsblanketten finner du mer information om vilka handlingar som ska bifogas till ansökan.

Blanketter och e-tjänster

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test