Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Marcegaglia Fagersta Stainless genomför underhållsarbete

2024-07-03

Den 6 och 7 juli kommer företaget att genomföra en så kallad "avfackling", vilket innebär att resterande gasol, som finns kvar i gasoltanken efter slutförd pumpning, eldas upp. Detta görs under kontrollerade former genom en fackla. Inledningsvis så kommer lågan att var så hög som 15–20 meter för att sedan vara 2–3 meter.

Höd eldslåga bredvid väg

Fagersta Stainless kommer att genomföra underhållsarbeten vid gasolcisternen under sommarens produktionsstopp. Bland annat kommer gasolcisternen att rengöras, för att sedan målas. Detta för att säkerställa att de krav gällande korrosionsskyddet även fortsättningsvis åtföljs med goda marginaler.

För att arbetsuppgifterna ska kunna utföras på ett säkert sätt utan att några risker skapas för människa, omgivning eller miljö, så kommer gasolcisternen att tömmas enligt gällande rutiner, vilket kommer att ske på samma sätt som sommaren 2022. Se bild.

Att tömma gasoltanken görs i två steg med start på lördagen den 6 juli. Först så pumpas gasolvätska över till en tankbil. När det är klart så genomförs en avfackling för återstoden av den gasol som är kvar i tanken.

Avfackling innebär att elda upp resterande gasol som finns kvar i gasoltanken efter slutförd pumpning, detta görs under kontrollerade former genom en fackla. Inledningsvis så kommer lågan att var så hög som 15–20 meter för att sedan vara 2-3 meter.

Då arbetet kommer att ske på Fagersta Stainless norra område så kommer lågan från avfacklingen att synas från Andra sidan men eventuellt också från riksväg 68 och Fagerstas centrala delar.

Preliminära tider för avfackling är:

  • Lördag 6 juli, förmiddag
  • Söndag 7 juli, hela dagen

Fagersta Stainless följer under hela arbetets genomförande de lagar, normer och anvisningar som utarbetats för att bibehålla en hög säkerhet under arbetet, som genomförs under konstant övervakning av utbildad personal från Fagersta Stainless och inhyrda entreprenörer.

Informationen ovan har Fagersta Stainless kommunicerat i samrådsmöten med tillsynsmyndigheterna, V-Dala Miljö- & Byggförvaltning och Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, som även informerat SOS Alarm – 112.

Finns det frågor eller funderingar angående detta så hör av er till Fagersta Stainless kontaktperson:

Arbetsmiljö & Säkerhetssamordnare (gasolföreståndare)
Per Andersson
Telefon: 0223-456 63
per.andersson@marcegaglia.com