Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Kontroll av kemiska produkter

2023-05-29

För att barn inte ska skadas av exempelvis frätande produkter och produkter som kan ge kemisk lunginflammation ska sådana produkter ha barnskyddande förslutning.

Plastflaskor med lock

Miljöenheten på Västmanland-Dalarna Miljö- och byggförvaltning kommer därför i samarbete med Kemikalieinspektionen att under veckorna 21-24 kontrollera att lokala butiker följer detta krav.

Regeln om barnskyddande förslutning gäller för produkter som säljs till allmänheten och har vissa allvarliga hälsofaror. Det är butiken som är ansvarig för att de farliga kemiska produkter som man säljer har rätt förpackning.

Barnskyddande förslutningar ska göra det svårt för små barn att komma åt innehållet genom att förpackningen kräver viss koordination för att öppnas. Eftersom alla företag i en leverantörskedja är ansvariga för att en farlig kemisk produkt är korrekt förpackad är det därför viktigt att även butiker känner till dessa krav.

Miljöenheten räknar med att besöka totalt ca 40 butiker.

Inspektionen är en del av ett nationellt projekt och kommer att genomföras i samarbete med Kemikalieinspektionen.

För mer information, kontakta gärna miljöenheten, Västmanland-Dalarna Miljö- och byggförvaltning, via Avesta kommuns servicecenter

Servicecenter Avesta kommun