Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Bekämpningen av afrikansk svinpest pågår fortfarande i Fagersta. De här restriktionerna gäller i den smittade zonen. Mer information

Lågt betyg för Fagersta i Hemtjänstindex

2023-01-17

Fagersta placerar sig lågt i den nya undersökningen Hemtjänstindex*, som presenterades i slutet på förra året.

Hemtjänstpersonal handlar till kund

Hemtjänstindex mäter kvaliteten inom fyra delområden i hemtjänsten: information, biståndshandläggning, utförande och stöd och utveckling.

Socialnämnden i Fagersta har gett socialförvaltningen i uppdrag att se över resultatet och presentera en rapport i nämnden i mars 2023.

- Vi måste analysera resultatet av Hemtjänstindex undersökning och se vilka åtgärder vi behöver vidta. Vi har redan påbörjat ett utvecklingsarbete och i dagarna ser vi över hemsidan utifrån undersökningen, men jag vill inte föregå det jobb vi nu lägger ner utan vi återkommer med mer information när nämnden fått svar i mars, säger Ingrid Holmgren, socialchef.

*Hemtjänstindex är en ny mätning av kommunernas hemtjänst. Mätningen görs på initiativ av pensionärsorganisationen SPF Seniorerna med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Hemtjänstindex