Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Bekämpningen av afrikansk svinpest pågår fortfarande i Fagersta. De här restriktionerna gäller i den smittade zonen. Mer information

Orange Day 25 november

2022-11-25

Idag den 25 november är det FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Dagen uppmärksammas genom kampanjen Orange Day.

Tecknad bild med en man i bakgrunden och en kvinna med nedsänkt huvud framför

Orange Day är en global kampanj som syftar till att öka allmänhetens medvetenhet om problemet med våld mot kvinnor och flickor samt att öka politisk vilja och resurser för att förebygga och få ett slut på alla former av våld mot kvinnor och flickor i alla delar av världen.

Mer om Orange day (unwomen.se)

Stöd och hjälp i Fagersta kommun

Du som blir utsatt för våld, utsätter någon för våld eller ha anhöriga eller bekanta som utsätts kan få hjälp.

Anna Fredriksson
Samordnare mot Våld i nära relation, Norra länsdelen
Telefon 0223-291 49
anna.fredriksson@norberg.se

Öppenvårdsmottagningen Slussen
Kontakta socialförvaltningens reception på telefonnummer 0223-442 60 för vidarekoppling