Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Bekämpningen av afrikansk svinpest pågår fortfarande i Fagersta. De här restriktionerna gäller i den smittade zonen. Mer information

En vecka fri från våld

2022-11-08

Välkomna på tre föreläsningar i samband med En vecka fri från våld*: Om att hantera problemskapande beteende
med lågaffektivt bemötande, Om psykisk/narcissistisk misshandel samt Om machokultur, destruktiva maskulinitetsnormer och mäns
våld mot kvinnor.

Leende kvinna

Hantera problemskapande beteende
med lågaffektivt bemötande

När: Måndag 21 november klockan 18.00-19.30
Var: Digitalt

Digital föreläsning med Stina Hindström. Lågaffektivt bemötande är en framstående och effektiv metod för hantering av problemskapande beteenden.

I grunden handlar det om att lära sig att bemöta personen med det problemskapande beteendet på rätt sätt för att hantera svåra situationer utan att trappa upp konflikter. Att bemöta ilska, utbrott eller andra affekter med lugn och förståelse.

Stina Hindström är utbildad psykolog samt blivande specialist med inriktning psykologisk behandling av barn och ungdomar.

Stina Hindström har bred erfarenhet av handledning och konsultation till personal inom vård och omsorg. Hon har jobbat inom barn- och ungdomspsykiatrin och hennes specialkompetens är bemötande, behandling och utredning av ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, emotionell instabilitet och traumatisering.

Genomgående i Stina Hindströms arbete är förebyggande och hanterandet av problemskapande beteenden. Hon vänder sig till personal som är i kontakt med barn och ungdomar som har utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar som autism, ADHD, emotionell instabilitet och traumatisering.

Föreläsningen vänder sig till både yrkesverksamma och vårdnadshavare.

För att delta, anmäl dig till
anna.fredriksson@norberg.se

Ung kvinna

Hur gör man för att upptäcka det subtila och dolda relationsvåldet?

När: Torsdag 24 november klockan 9.00-11.00
Var: Digitalt

Martina Skowronska, författare och föreläsare, ger dig verktyg för att genomskåda ett manipulativt beteende och tips på hur man hanterar en narcissist samt hur man bryter en destruktiv relation.

Martina har skrivit den självbiografiska boken "Genomskåda narcissisten" om narcissistisk och psykisk misshandel i nära relation. Hon har även medverkat i bland annat TV4 Nyhetsmorgon, Dagens Nyheter och Aftonbladet där hon har berättat om sina erfarenheter av den osunda relationen.

För att delta, anmäl dig till
anna.fredriksson@norberg.se

Ung man

Om machokultur, destruktiva maskulinitetsnormer och mäns våld mot kvinnor

När: Fredagen den 25 november klockan 18.00-19.30
Var: Brinellskolans aula (Obs! Begränsat med platser!)

En föreläsning med en blandning av personliga erfarenheter kring rasism, machokulturen och insikter från flera års granskande journalistik med journalisten och författaren Atilla Yoldas.
Vad kan vi göra för ett mer jämställt samhälle? Hur hänger machokultur ihop med våld mot kvinnor? Hur kan vi förändra mansrollen? Det är några av de frågor som Atilla tar upp i sin föreläsning.

Atilla Yoldas är en prisad och uppmärksammad journalist, aktivist och bloggare på sina hjärtefrågor som antirasism, jämställdhet och att motverka destruktiva machonormer.

Särskilt påtaglig är hans vilja att förändra och bidra till att förbättra samhället för utsatta grupper och skapa ett mer accepterande och inkluderande klimat för nästa generation.

Atilla Yoldas imponerande engagemang har lett till nomineringar och utmärkelser som ”Årets nätängel” 2018, ”En av framtidens unga makthavare” 2017 och vann ”Årets Nätängel” 2019. Atilla är även ambassadör för den ideella föreningen Mind som arbetar med psykisk hälsa.

Under de senaste åren har Atilla Yoldas fokus främst varit på jämställdhetsfrågor och i synnerhet destruktiva maskulinitetsnormer, machokultur och mäns våld mot kvinnor.

I september 2019 släppte Atilla sin debutbok, ”Mansboken – från en kille till en annan” som handlar just om machokultur och dess skadliga inverkan på oss som människor och på vårt samhälle. Hans föreläsningar berör samma frågor som hans bok – bland annat sex, relationer, våld, psykisk ohälsa, kvinnosyn och homofobi. Likt boken vill han direkt rikta sig till unga män och killar, indirekt till alla andra som tvingas förhålla sig till machokulturen.

I den nystartade podcasten ”Machokulturen” driver Atilla frågan om machokultur till sin spets. Bland gästerna hörs aktivister, experter och ungdomar som själva tvingas förhålla sig till de destruktiva normerna. Budskapet är klart och tydligt: Vi kan stoppa och förändra machokulturen, för vår egen och andras skull – men bara tillsammans.

För att delta, anmäl dig till
anna.fredriksson@norberg.se

*En vecka fri från våld

Alla veckor borde självklart vara fria från våld, men så ser tyvärr inte verkligheten ut. Mellan den 21 och 27 november (vecka 47) pågår därför kampanjen “En vecka fri från våld” som handlar om mäns våld mot kvinnor. Syftet är att uppmärksamma det problematiska våldet och hur vi kan förebygga det.

Begreppet mäns våld mot kvinnor är ett paraplybegrepp som innefattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Under den nationella kampanjveckan arbetar länsstyrelser, kommuner, civilsamhälle, myndigheter och regioner tillsammans för att uppmärksamma och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor.

Orange Day

Den 25 november infaller även Orange Day som är den internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor. UN Women uppmanar alla att under dagen manifestera mot mäns våld genom att klä sig i något orange, lysa upp byggnader i orange eller på annat sätt uppmärksamma dagen genom färgen orange. Många aktörer och personer väljer också att uppmärksamma Orange Day under hela vecka 47 på detta sätt.

UN Women Sverige Orange Day - UN Women Sverige

Om ”En vecka fri från våld”

Sverige har sedan år 2017 en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet.

De senaste sex åren har civilsamhälle, myndigheter, regioner, landsting och kommuner gått samman i den gemensamma kampanjen En vecka fri från våld. Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt. Under veckan arrangeras seminarier, nätverksträffar, filmvisningar och lanseringar med mera.

En vecka fri från våld leds av organisationerna Män för jämställdhet och Unizon och stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

Under veckan kommer du kunna ta del av flertalet olika aktiviteter runtom i länet

En vecka fri från våld | Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se)

Stöd och hjälp i Fagersta kommun

Du som blir utsatt för våld, utsätter någon för våld eller ha anhöriga eller bekanta som utsätts kan få hjälp.

Anna Fredriksson
Samordnare mot Våld i nära relation, Norra länsdelen
Telefon 0223-291 49
anna.fredriksson@norberg.se

Öppenvårdsmottagningen Slussen
Kontakta socialförvaltningens reception på telefonnummer 0223-442 60 för vidarekoppling