Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Preliminär rösträkning

2022-09-09

Valnämnden i Fagersta kommun sammanträder för preliminär rösträkning med anledning av val till riksdag, region- och kommunfullmäktige den 11 september 2022.

Flera valkuvert som ligger på ett bord.

Tid och plats:

Onsdag den 14 september, klockan 9.00 på Brukskontoret, lokal Valsverket.
Bangårdsgatan 1, Fagersta.

Förrättningen är offentlig.