Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Förändrade besöksrekommendationer inom äldreomsorgen

2022-05-13

I samråd med Region Västmanlands smittskyddsenhet förändras tidigare besöksrekommendationerna inom äldreomsorgen.

Kvinna i egen lägenhet på äldreboende samtalar

De nya besöksrekommendationerna lyder:

  • Kom inte på besök om du eller någon i din närhet har förkylningssymtom
  • Vi vädjar till besökare att alltid ha god handhygien inför besöket, handsprit finns tillgänglig i verksamheten
  • Vill du använda munskydd under ditt besök så finns det tillgängligt i verksamheten
  • Besökare som får besked om att covid-19 smitta kan ha funnits med vid besök ombeds att direkt kontakta avdelningen för att förhindra smittspridning

Vid konstaterad smitta

Om det skulle bli en konstaterad smitta i verksamheten vädjar vi starkt att avstå besök under tiden som smittspårning pågår i verksamheten med anledning av att förhindra fortsatt smittspridning.

Våra medarbetare arbetar efter basala hygienrutiner och följer rekommendationer från smittskyddsenheten