Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

En damm har brustit vid Bruksledens etapp 12/13 Trummelsbergstriangeln

2021-10-12

På grund av att en damm brustit vid Sågsjön så har det fått följderna att även delar av vägen i anslutning till badplatsen i Trummelsberg har spolats bort. Vi uppmanar till högsta försiktighet vid vistelse i området.

Rasad väg

Länsstyrelsen i Västmanland har kontakt med Fagersta kommun och så snart de återkommer med mer information så får allmänheten veta mer.

Översvämmad väg.

Vilka åtgärder som eventuellt vidtas vid Sågsjön är just nu oklart. Ärendet hanteras och förhoppningsvis vet vi mer inom kort.

Sjö