Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Vaccinering på arbetstid för våra medarbetare!

2021-05-04

Det är av stort samhällsintresse att bidra till minskad smittspridning av covid-19. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, förordar därför en generös inställning från arbetsgivarnas sida vad gäller att låta medarbetare inom kontaktnära yrken vaccinera sig på betald arbetstid. Detta har Fagersta kommun tagit fasta på och väljer att utöka möjligheten till att innefatta all personal.

Vaccination

Alla våra medarbetare ska, om verksamheten så tillåter, ha möjlighet att vaccinera sig mot covid-19 under betald arbetstid. Det inkluderar all personal oavsett yrkeskategori. Beslutet att ha möjlighet att vaccinera sig på arbetstid påverkar inte prioritetsordningen. Personal inom Fagersta kommun kommer i och med detta, i samråd med sin chef, att kunna vaccinera sig på arbetstid när de enligt prioritetsordningen har rätt att boka tid för vaccination.

- Det är viktigt att vi som arbetsgivare gör vad vi kan för att underlätta vaccinations­processen. Fagersta kommun är en stor arbetsgivare och om vi kan bidra till en smidigare logistik kring vaccineringen är det själv­klart att vi ska göra det. Att våra med­arbetare kan vaccineras så snabbt som möjligt vinner vi på både som arbets­givare, kommun och som samhälle, säger Marino Wallsten, kommunstyrelsens ordförande.

– Det är viktigt att alla hjälps åt för att stoppa smittspridningen. Vi vill hjälpa till så mycket vi bara kan, säger Karolina Berglund, kommunchef