Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Nu lanserar vi tillgänglighetsguiden!

2021-05-03

Tillgänglighetsguiden är en sammanställning och redovisning av tillgängligheten i offentliga byggnader i Fagersta kommun samt de byggnader som kommunen äger.

Centralköket, vit byggnad med blåa detaljer.

Vi har tidigare haft en tillgänglighetsguide i tryckt form. Den första trycktes 1999 och den uppdaterades 2009. Efter att en motion beviljats om att uppdatera och digitalisera befintlig tillgänglighetsguide så har arbetet med detta pågått och nu finns den nya tillgänglighetsguiden att ta del av i digital form.

Tillgänglighetsguide