Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Kommunfullmäktige i korthet

2021-02-23

Här följer ett urval av de ärenden som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2021. Protokollet kan läsas på hemsidan under Organisation & styrning/Möten, handlingar och protokoll efter att det justerats måndagen den 1 mars.

Byggande av äldreboende vid Norrbygården
Kommunfullmäktige har beslutat att ett nytt äldreboende med hundra platser ska byggas på Norrbygården. I utredningen inför beslutet har kommunen vägt in att Solliden under de närmaste åren behöver renoveras och byggas om.

Riktlinjer för stöd och skyddsinsatser för förtroendevalda
Riktlinjer för stöd och skyddsinsatser för förtroendevalda i Fagersta kommun har antagits. De antagna styrdokumenten kommer att kompletteras med en checklista/rutin för bemötande och agerande vid en hot- och våldssituation.

Försäljning av fastigheter vid Norrbyplan
Kommunfullmäktige beslutade om försäljning av fastigheterna Norrbyplan 3 och 4. Köparen har tidigare tecknat ett optionsavtal för fastigheterna för etablering av handel.

Efterskänkning av tillsynsavgifter rörande alkoholservering
För att lindra de ekonomiska effekterna för restauranger till följd av covid-19 beslutade kommunfullmäktige att tillsynsavgifterna förande alkoholservering för 2019 ska återbetalas och att inga tillsynsavgifter för år 2020 ska tas ut.

Jon Ashbourne
Kommunsekreterare
0223-441 06