Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Kommunfullmäktige sammanträder

2021-02-15

Måndagen den 22 februari klockan 18.00 på Lindgården, lokal Hjortronmyren. Sammanträdet kommer även att webbsändas.

Norrbygården med snö på marken.

Under sammanträdet behandlas bland annat:

  • Äldreboende på Norrbygården
  • Riktlinjer för stöd och skyddsinsatser för förtroendevalda
  • Försäljning av fastigheter Norrbyplan
  • Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

Med hänsyn till rådande smittspridning av covid-19 ombeds allmänheten att i möjligaste mån följa sammanträdet via webbsändningen.

Sammanträdet kommer att webbsändas via kommunens hemsida fagersta.se. Där finns också föredragningslistan och handlingarna.

Allmänheten hälsas välkommen till sammanträdet!

Webbsändning

Åsa-Märta Sjöström
Ordförande