SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

G. Vad gör den tillfälliga styrelsen?

Den tillfälliga styrelsens uppgift är att så snart som möjligt kalla till ett årsmöte. Till årsmötet ska den tillfälliga styrelsen samla in och ge egna förslag på föreningens namn och ta fram förslag på stadgar (föreningens regler). De ska även ta fram förslag på en verksamhetsplan och en budget.

Det finns normalstadgar som de flesta föreningar kan utgå ifrån när man ska göra föreningens stadgar.

Ordlista

Stadgar är föreningens interna regler, som utgör grunden för föreningens verksamhet.

Normalstadgar är en mall/förslag på de regler som en förening bör ha. De flesta föreningar har utgått från normalstadgarna och sedan anpassat dessa efter föreningens inriktning.

Årsmöte hålls en gång om året och är ett möte som är till för alla medlemmar. På årsmötet har alla medlemmar en möjlighet att ta del av föreningens ekonomi, verksamhetsberättelse och rösta på ledamöter/representanter till styrelsen.

Verksamhetsplan är en skriftlig beskrivning av vad din förening ska göra det kommande året, till exempel vilka aktiviteter föreningen ska ha och när.

Budget är en uppskattning av föreningens inkomster (pengar in)och utgifter (pengar ut) under kommande året.

Inkomster innebär pengar som kommer in till föreningen, exempelvis medlemsavgifter, betalning för aktiviteter, försäljning mm

Utgifter är föreningens kostnader, exempelvis hyra för lokaler, material mm

Senast ändrad: 2020-04-28

Scrolla upp