SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

C. Varför bilda en förening?

För många är det viktigt att vara med i en förening. Dels för nöjet att träffa andra människor och göra saker tillsammans, dels för att känna tillhörighet och att kunna engagera sig i saker som man tycker är roliga och viktiga.

Genom en förening är det också lättare att påverka i samhället eller locka fler med samma intresse att delta.

Många kommuner ger stöd och bidrag till föreningar, särskilt till föreningar som har aktiviteter för barn och ungdomar. För att kunna få bidrag krävs det att föreningen uppfyller vissa krav. Läs mer om det i bidragsbestämmelserna eller under fliken ”Föreningsbidrag och lokalt aktivitetsstöd” där vi samlat all information om bidrag riktade till föreningar.

Ordlista

Tillhörighet tillhöra betyder att man får ”vara med” eller känner sig ”hemma” en plats eller i en grupp där man är trygg och har gemensamma intressen.

Engagera sig är att bry sig om och att vilja lägga ner tid på det.

Bidrag är ett ekonomiskt stöd.

Senast ändrad: 2018-05-07

Scrolla upp