SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Vi är stolta över vårt jobb!

Vi har genomfört en medarbetarundersökning, senast vi gjorde det var år 2014. Syftet med att genomföra medarbetarenkäten är att få mer nöjda och engagerade medarbetare, som leder till ökad kvalitet och effektivitet.

Svarsfrekvensen var 78 procent, vår målsättning var 80 procent. Vi kommer att följa upp undersökningen utifrån vår värdegrund STAR (Samarbete, Trygghet, Ansvar, Respekt).

Resultatet visar på att en väldigt stor andel av våra medarbetare är: Stolta över sitt jobb, nöjda med sin sysselsättningsgrad, tycker att deras jobb är meningsfullt, att de har ett gott bemötande mot kunder och medborgare och är intresserade av nya utmaningar

Resultatet visar även på utvecklingsområden, såsom att ha mer meningsfulla arbetsplatsträffar, bättre återkoppling från chefer, större möjlighet till återhämtning, en mer rimlig arbetsbelastning, en bättre fysisk arbetsmiljö och en större ork och lust till fritidsaktiviteter

En hel del åtgärder är på gång, åtgärderna kan påverka våra medarbetare positivt, och därmed också de vi är till för nämligen "Fagerstaborna". Några exempel:

  • Hot och våld - Översyn och uppdatering av utbildning, rutiner och handlingsplaner
  • Ledarskap - Chefsutvecklingsprogram år 2020
  • Information och KomIn - Vi lanserat ett nytt, uppdaterat intranät i början av november
  • Attraktiv arbetsgivare - Vi arbetar aktivt med arbetsgivarvarumärke genom bland annat en aktivitetsplan för år 2019-2020 kopplad till dokumentet Strategisk kompetensförsörjning
  • Arbetsmiljö - Vi har tagit fram en aktivitetsplan för förbättrad arbetsmiljö

Bakgrundsfrågor

HME-frågor

Hälsa och livsstil

Arbetsklimat

Arbetssituation

Hot och våld

Kompetensutveckling

Samverkan och delaktighet

Ledarskap

Kvalitet

Information

Diskriminering, STAR och övrigt

Senast ändrad: 2019-10-25

Scrolla upp