SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Brottsförebyggande arbete

Det brottsförebyggande rådet består av företrädare för den lokala polismyndigheten och tjänstemän från kommunkansliet, socialförvaltningen, utbildnings- och fritidsförvaltningen, gymnasieskolan och kommunaltekniken.

Kommunstyrelsen inrättade brottsförebyggande rådet 2010.

Rådet träffas cirka fyra gånger per år eller när det finns behov av att mötas.

Kommunchefen på Fagersta kommun och utsedd kommunpolis i Fagersta svarar för dagordningen inför varje möte.

Rådet ska vara en plats för ömsesidigt informationsutbyte där vi tar upp aktuella gemensamma frågor.

En samverkansöverenskommelse mellan Fagersta kommun och polisen om att skapa en gemensam problembild när det gäller drog- och alkoholanvändningen bland unga, främst i åldrarna 15–18 år, har undertecknats.

Senast ändrad: 2015-10-12

Scrolla upp