SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Policyer, planer, regler och riktlinjer

Skog

Här finns både styrande dokument som är mer riktlinjer än bestämmelser och antagna regler. En del av dessa gäller för kommunens verksamhet, medan andra endast gäller kommunen som arbetsgivare. Detta framgår av respektive dokument.

Alkohol- och drogpolitiskt programPDF

AnnonseringspolicyPDF

ArbetsmiljöpolicyPDF

Barnomsorg på obekväm arbetstidPDF

Besöksnäringsstrategi 2020-2030PDF

BorgenspolicyPDF

BostadsförsörjningPDF

Digitala infartsskyltar, riktlinjerPDF

EkonomistyrningspolicyPDF

Energi- och klimatstrategiPDF

Ersättningar till förtroendevaldaPDF

Ersättningar till förfroendevalda, bilagaPDF

Etiska regler och riktlinjerPDF

FinanspolicyPDF

Finskt förvaltningsområdePDF

Finskt förvaltningsområde (finsk version, suomen kielellä)PDF

FlaggningPDF

Funktionsrättspolitiskt program PDF

FöreningsbidragPDF

Grafisk manualPDF

HandelspolicyPDF

Handikappolitiskt programPDF

Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckorPDF

Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor, räddningstjänstPDF

Informations- och massmediepolicyPDF

IT-strategiPDF

Jämställdhets- och mångfaldsplanPDF

JämställdhetsstrategiPDF

Koll på konstenPDF

Kompetensförsörjningsstrategi 2018-2030 Fagersta kommunPDF

+aktvitetsplanPDF

Lokal biblioteksplanPDF

Lokal kulturplanPDF

Lönebildningsplan 2020-2025, strategiskPDF

LönepolitikPDF

MiljöpolicyPDF

Mottagningspolicy för enskilda arkivPDF

NaturvårdsprogramPDF

NäringslivsstrategiPDF

PartistödPDF

PersonalpolicyPDF

Policy och handlingsplan mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalierPDF
BilagaPDF

Policy om intern rörlighet och anställningsvillkor i Fagersta kommunPDF

RehabiliteringspolicyPDF

RekryteringsprocessPDF

Renhållningsordning BPDF

ResepolicyPDF

Riktlinjer för styrdokumentPDF

Rökfri arbetstidPDF

ServeringstillståndPDF

Skötselplan för tätortsnära naturmarkPDF

SponsringPDF

Systematiskt brottsförebyggande och trygghetskapande arbetePDF

TelefonpolicyPDF

Tillämpningsregler för förskola och fritidshemPDF

Tillämpningsregler för barnomsorg på obekväm arbetstidPDF

TomtköreglerPDF

Trafikförsörjningsprogram, färdtjänstPDF

TrafikplanPDF

Upphandling och inköpPDF

UppvaktningPDF

Utbildning- och fritidsförvaltningens rutiner för synpunkterPDF

Utbildning- och fritidsförvaltningens policy för synpunkterPDF

Vision 2030PDF

Våldsbejakande extremismPDF

Övergripande målPDF

Översiktsplan

Översiktsplan, tillägg landsbygdsutveckling i strandnära lägenPDF

Översiktsplan, tillägg vindkraftPDF

Översiktsplan, ÄngelsbergPDF

Senast ändrad: 2020-10-12

Scrolla upp