SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Styrdokument

Böcker 3

På de här sidorna finner du en sammanställning av de övergripande styrdokumenten i Fagersta kommun. Alla dokument finns dock inte publicerade på hemsidan. Är det något dokument du saknar kan du höra av dig till kommunkansliet.

Föreskrifter

De föreskrifter som kommunen har beslutat om finner du här. Föreskrifterna riktar sig till alla invånare i kommunen och är rättsligt bindande.

Policyer, planer, regler och riktlinjer

Här har vi samlat de styrdokument som är mer riktlinjer än bestämmelser, såsom policyer, planer och program. Här finns även antagna regler. En del av dessa gäller för kommunens verksamhet, medan andra endast gäller kommunen som arbetsgivare. Det framgår i varje dokument.

Reglementen och förbundsordningar

Under denna rubrik finns de styrdokument som reglerar de politiska organens befogenheter och verksamheter. Här finns bland annat de olika nämndernas reglementen och kommunalförbundens förbundsordningar.

Taxor och avgifter

På denna sida finns kommunens taxor och avgifter för olika områden, från barnomsorg till vatten och avlopp.

Senast ändrad: 2019-11-12

Scrolla upp