SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

En kvinna i jeansjacka som står bakom en annan kvinna och håller om henne runt magen.

Medborgarundersökning

Snart startar insamlingen till Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning som vi deltar i. Enkäten skickas ut till ett urval av invånarna i Fagersta kommun i åldrarna 18-84 år.

Medborgarundersökningen är en enkätundersökning som genomförs av SCB, på uppdrag av Fagersta kommun. I dagarna får ett urval invånare i Fagersta kommun en enkät i brevlådan och därmed möjlighet att tycka till om verksamheterna i kommunen och hur det är att bo och leva där.

– I undersökningen ingår en rad kommunspecifika frågor, som är högaktuella och av stor vikt för kommunens fortsatta arbete. Vi behöver delaktighet från kommunens invånare i de här frågorna och passar därför på att ställa dem när vi nu genomför SCB:s medborgarundersökning, som en slags utökad medborgardialog. Det känns därför ytterst viktigt att vi får in så många svar som möjligt och med det, en större helhetsbild, säger Marino Wallsten, kommunalråd.

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval, som dras från befolkningsregistret.

För att få bästa kvalitet i undersökningen är det viktigt att så många som möjligt svarar. I enkäten får medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Det är din uppfattning som kommunen är intresserad av; du behöver inte ha egna erfarenheter för att kunna svara.

Den som är med i undersökningen kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben. Den som svarar via webben kan också välja att besvara enkäten på engelska, finska eller spanska. Vill man hellre svara på pappersenkäten översatt till arabiska går det att beställa en sådan från SCB.

Genom att delta har du möjlighet att påverka utvecklingen i din kommun. Självklart är det frivilligt att svara på enkäten.

Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i början av december och den 21 december kommer resultaten att finnas i Statistikdatabasen, se länk längst ner.

Senast ändrad: 2017-08-22

Scrolla upp