SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Utbildnings-och fritidsförvaltningen

Utbildnings- och fritidsförvaltningen ansvarar för att utbildnings- och fritidsnämndens beslut verkställs och att de verksamheter som vilar på nämndens ansvar utförs.

Utbildnings- och fritidsförvaltningen består av följande avdelningar:

Förskola

Verksamheten vänder sig till barn 1–5 år och har god spridning inom Fagersta tätort.

Grundskola

Den kommunala grundskolan består av fyra rektorsområden: Alfaskolan, Per-Olsskolan, Risbroskolan och Mariaskolan. Där finns verksamhet från förskoleklass till årskurs sex samt skolbarnomsorg. Risbroskolans rektorsområde omfattar årskurs sju till nio.

Särskola

Olsboskolan består av den obligatoriska särskolan, indelad i grundsärskola och träningsskola med årskurserna ett till tio, samt gymnasiesärskola för elever på träningsskolenivå.

Kostservice

Verksamheten ansvarar för kostproduktion, transporter och servering av mat vid kommunens skolor och förskolor. Kostservice säljer även sina tjänster till socialförvaltningens äldreboende, Norra Västmanlands Utbildningsförbund och Bergslagsjukhusets vårdavdelning.

Fagersta Fritid

Fagersta Fritid består av tre olika delar. Fritidsverksamheten omfattar dels föreningsbidrag, fritidsanläggningar och friluftsliv. Fagerstahallens verksamheter omfattar sim- och sporthall samt bokning av idrottshallar. Fagersta Ungdomscenter omfattar fritidsgård, lovverksamhet och förebyggande ungdomsarbete.

Kulturavdelning

Verksamheterna kulturarv, turism, kulturskola och bibliotek är samordnade i en gemensam avdelning inom förvaltningen. Verksamheterna bedrivs i nära samverkan och dialog med kommunens och länets förenings- och näringsliv.

Fagersta Turism ansvarar främst för turistbyråverksamhet, visningsverksamhet i Ängelsberg, inklusive Oljeön med tillhörande färjan "MS Petrolia".

Kulturskolan är en frivillig skolform för barn och ungas fritid med sång,
musiklek, instrumentalundervisning, dansverkstad, barndans, konst och bild. Vuxna erbjuds undervisning om det finns plats.

Biblioteket tillhandahåller böcker och andra medier för information, studier och förströelser. Biblioteket ligger i centrala Fagersta. Engelsbergs Intresseförening driver biblioteksfilialen i Ängelsberg med stöd av kommunen.

Kontaktpolitiker Utbildnings- och fritidsförvaltningen

 

Per Österberg

Per Österberg är förvaltnings- och skolchef över utbildnings- och fritidsförvaltningen

Senast ändrad: 2020-08-07

Scrolla upp