SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund är ett kommunalförbund mellan Fagersta och Norbergs kommuner.

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har driftansvaret för följande:

 • verksamhetsfastigheter
 • allmännyttiga bostäder
 • kommersiella fastigheter samt övrig mark, såsom markreserv, skogar och allmän platsmark
 • idrotts- och fritidsanläggningar
 • gator och vägar
 • parker och lekparker
 • vatten- och avloppsanläggningar

Kommunalförbundet svarar även för kommunernas:

 • om- och nybyggnadsverksamhet inom de områden man har driftansvar för
 • renhållningsverksamhet
 • IT-service och bredbandsutbyggnad
 • samordnade städverksamhet

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund administrerar och verkställer även uppgifter avseende markförsörjning och markförvärv, energiplanering samt kommunikationer. Förbundet är även trafiknämnd och trafiksäkerhetskommitté.

Du hittar mer information på förbundets egen hemsida.

Senast ändrad: 2020-08-19

Scrolla upp