SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Fagersta arkiv

Fagersta kommun har förutom sina närdepåer på Norbergsvägen 19 en arkivdepå på Bangårdsgatan 1. Där finns både äldre kommunala handlingar och enskilda arkiv.

Kommunarkivet

I kommunarkivet finns kommunala handlingar från och med 1863 – protokoll, skrivelser och räkenskaper. Varje arkivbildare, alltså varje nämnd, styrelse eller förvaltning, lämnar ett arkiv efter sig och på varje förvaltning finns en eller flera arkivredogörare som ansvarar för arkiveringen. Nästan alla handlingar i arkivet är offentliga och kan bli tillgängliga efter överenskommelse med arkivredogörare.

Arkivets verksamhet regleras i arkivlagen och kommunens riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter om arkivvård. Dess främsta uppgift är att bevara och vårda handlingar så att kommunen lever upp till rätten att ta del av allmänna handlingar, samt tillgodoser behovet av information för rättskipning och förvaltningen och behov som forskningen har.

Enskilda arkiv

Enskilda arkiv, det vill säga arkiv från den enskilda sektorn, lyder inte under någon arkivlag. Fagersta kommun har ändå valt att medverka till att bevara och göra dessa viktiga källor till Fagerstas historia tillgängliga.

Brukshistoriska arkivet

Fagersta kommun äger det Brukshistoriska arkivet, som är en donation av Industriförvaltnings AB Kinnevik. Arkivet innehåller handlingar från 1649 till och med 1984 och kommer från olika arkivbildare med koppling till Fagersta Bruk. Det Brukshistoriska arkivet finns på Bangårdsgatan.

Lokala föreningsarkivet

I det lokala föreningsarkivet har idag ett trettiotal föreningar i Fagersta deponerat sina arkiv. Möjligheten att deponera föreningsarkiv står öppen för alla Fagerstaföreningar. Även föreningsarkivet finns på Bangårdsgatan 1.

Övriga enskilda arkiv

Det finns även en del mindre enskilda arkiv på Bangårdsgatan 1, vilka inte är föreningar eller arkivbildare under Fagersta Bruk. Exempelvis finns arkiv från mindre nedlagda företag så som Fagersta Maltdrycksförsäljnings AB och Fagersta Omnibuss.

På Bangårdsgatan 1 finns även fotosamlingar från andra enskilda arkivbildare tillsammans med Fagersta bruksarkivs foto- och filmmaterial.

Historiska bilder

Fagersta Bruk har ett rikt foto- och filmarkiv. Dessa finns nu till stora delar bevarade tillsammans med övriga delar av arkivet på Bangårdsgatan 1. Det omfattar cirka 70 000 svartvita negativ (varav 10000 glasplåtar), 2000 fotokopior och 5000 diapositiv.

Man finner motiv från Fagersta Bruk, Långshyttan, Horndal, Forsbacka och Österby – exteriörer och interiörer, byggnader och maskiner, arbetsbilder och produktion, produkter och anställda och motiv från Fagersta stad.

Kontaktperson för kommunarkiv
Mikael Thesslund, mikael.thesslund@fagersta.se, 0223-441 03

Kontaktperson för enskilda arkiv, Arkiv Västmanland
Oscar Forsgren, oscar@arkivvastmanland.se, 021-18 68 80, 070-354 70 20

Senast ändrad: 2020-03-31

Scrolla upp