SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Efter branden

Den 31 juli 2014 utbröt det som skulle bli den största skogsbranden i Sverige i modern tid. Ett område stort som 25 000 fotbollsplaner brann upp. Hundratals brandmän, militärer och frivilliga kämpade dygnet under flera veckor för att släcka branden. Tusentals människor och djur fick evakueras, en person miste livet och ett 70-tal byggnader brann upp. Totalkostnaden för räddningsinsats och skador uppskattas till minst en miljard kronor.

Länkar till några av Länsstyrelsens sidor om skogsbranden:

Fakta om branden
Dokumentation
Kartor
En unik plats
Inför ett besök

Tidigare nyhetsbrev med information relaterad till branden:

2015-06-22
Samordning av stöd till drabbade Under årets första halva har Länsstyrelsen jobbat med olika frågor rörande stöd till alla som drabbats av skogsbranden tillsammans med ett antal andra aktörer. Fyra träffar har genomförts där bland annat en aktivitetsplan tagits fram. Nu tar gruppen sommarledigt. Nästa träff beräknas ske i början av september.

Har du frågor om gruppens arbete ska du i första hand vända dig till din kommun, så hjälper de dig vidare.

Enskild väg och bommar Efter att förbudet att vistas i det branddrabbade området hävts har ett antal personer åkt in på enskilda vägar med öppen bom för en stund senare upptäcka att bommen är låst och personen inte kommer ut.

På vår webbplats finns information om vilka vägar som är öppna för trafik i området just nu och vilka vägar som kommer att öppnas under året.

På Trafikverkets webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för enskilda vägar.

Har du som boende i området frågor om enskilda vägar eller bommar kontakta Trafikverket eller din kommun.

Länsstyrelsens räddningsinsats under skogsbranden Nerikes brandkår, som utredde räddningstjänsternas insatser under skogsbrandens första skede, har även tittat på det arbete som genomfördes från och med när Länsstyrelsen tog över räddningsinsatsen. Det arbetet är nu i sitt slutskede. Under vecka 26 räknar vi med att publicera rapporten på vår hemsida.

Naturreservatet Hälleskogsbrännan Vi arbetar för fullt med bildandet av det nya stora naturreservatet i den branddrabbade skogen. Den här veckan skickar Länsstyrelsen ut förslaget till beslutet om bildandet av naturreservatet Hälleskogsbrännan på remiss. Det är viktigt att de sakägare som får förslaget hemskickat skickar tillbaka ett delgivningskvitto.

På vår hemsida kan du läsa mer om Hälleskogsbrännan.

Läs mer om hur det går till att bilda naturreservat på Naturvårdsverket hemsida.

Svartådalen informerar om de guidade bussturerna Svartådalens bygdecenter kommer att hålla ett öppet informationsmöte med anledning av att det uppstått frågor från boende i området kring de guidade bussturer som föreningen ska arrangera.

Plats: Svartådalens café och service. Dag och tid: 22 juni klockan 18.00

Har du frågor om Svartådalens bygdecenters bussguidningar i brandområdet var vänlig kontakta dem på 0224-74 00 11

Djur och natur Under våren och försommaren har vi berättat om djur som återvänt till den branddrabbade skogen. Ett litet bildspel som vi lade ut på Facebook hade över 11 000 visningar på ett dygn. Filmen visade djur som fångats på bild av en rörelsekänslig kamera inne i området.

Se filmen här.

Ett antal bilder på den sällsynta blomman svedjenäva som blommar inne i den branddrabbade skogen har också varit uppskattade, inte minst på Facebook. Växtens frön behöver en skogsbrand eller naturvårdsbränning för att kunna gro. Snart sprätter blommorna iväg sina frön, frön som kommer ligga i marken och vänta på nästa brand för att gro - en väntan som kan ta flera hundra år.

En annan brandgynnad art som dykt upp är tretåig hackspett. Det ska även finnas gott om toppmurklor i det branddrabbade området.

2015-05-08
Förbudet hävs i slutet av maj
Förbudet att vistas i det område som drabbades av skogsbranden sommaren 2014 kommer att upphöra i slutet av maj. Vi kommer att meddela beslutet på vår webbplats, på Facebook, Twitter och i P4. I samband med att det blir tillåtet att besöka den branddrabbade skogen kommer vi att gå ut med information om vad du bör tänka på vid ett besök.

Den informationen kommer du hitta på vår webbplats.

Informationsskyltar Vi kommer att sätta upp skyltar vid varje infart till det blivande naturreservatet i den södra delen av det branddrabbade området. Som fastighets- eller markägare kan du låna skyltar från oss för att sätta upp på din mark.

För mer information och intresseanmälan: caroline.runius@lansstyrelsen.se

Vad gäller efter När förbudet är hävt gäller allemansrätten. I allemansrätten ingår att respektera natur och djurliv, men även att visa hänsyn till de som bor och arbetar i området. Vi har gjort en informationsfilm om vad som gäller efter att förbudet hävts.

Filmen kan du se här.

Informationsmötet 22 april Informationsmötet i Västerfärnebo den 22 april var välbesökt. På plats fanns representanter från bland annat Länsstyrelsen, Länsförsäkringar, Trafikverket och Skogsstyrelsen.

Trafikverket berättade att regeringen har avsatt 17 miljoner kronor för vägunderhåll i det branddrabbade området. Ansökan om bidrag ska ske till Trafikverket före den 1 november 2015.

Länsstyrelsen informerade bland annat om kulturminnen, vattenkvalitet och bildandet av det nya stora naturreservatet Hälleskogsbrännan. En annan viktig punkt var hävningen av förbudet att vistas i det branddrabbade området.

Överflygningen med IR-kamera En överflygning som gjorts över det branddrabbade området visar att samtliga av de så kallade "hot spotsen", platser där glödbränder pyrt långt nere i marken, verkar ha slocknat.

Läs mer på vår webbplats.

Besökare i området

Polisen kommer att öka sin närvaro i området i samband med att förbudet hävs. Stoppförbudet längs väg 668 kommer att gälla även i fortsättningen. Första helgen efter att förbudet är hävt kommer de berörda kommunerna att se till att ordningsvakter finns i området.

Guidade turer Svartådalens Bygdeutveckling arbetar med att erbjuda organiserade möjligheter att besöka brandområdet. Guider har utbildats både vad gäller branden och dess konsekvenser och etiskt förhållningssätt. Genom att erbjuda guidade turer med buss är tanken att kunna avlasta känsliga områden från bilburna besökare. All guidning som sker med Svartådalen kommer att vara väl skyltat för att lokalbefolkningen lätt ska kunna identifiera både guider och fordon där Svartådalen är ansvarig.

2015-04-27 
Information angående det branddrabbade området Snart hävs förbudet att vistas i det brandhärjade området. Länsstyrelsen informerar här om vad som gäller just nu.

Fram till att förbudet hävs: Det är fortfarande förbjudet att vistas i den branddrabbade skogen. Länsstyrelsen arbetar med att häva avlysningen i slutet av maj.

När förbudet har hävts: Du får nu vistas i den branddrabbade skogen. Du bör vara uppmärksam även efter att förbudet är hävt.

Det här ska du tänka på när du besöker området:

  • Se upp för fallande träd och grenar. Träd och grenar har något lättare att falla än i en vanlig skog. Speciellt om det blåser mycket.
  • Håll avstånd till skogsmaskiner och timmerbilar.Det pågår ett intensivt skogsarbete. Tänk på att hålla avstånd till skogsmaskinerna och se upp för timmerbilarna på skogsvägen.
  • Respektera allemansrätten. I allemansrätten ingår att respektera natur och djurliv, men även att visa hänsyn till de som bor och arbetar i området. Tänk på att du får vara i skog och mark men inte på privata tomter.

Skyltar I samband med att det blir tillåtet att vistas i den branddrabbade skogen kommer Länsstyrelsen att sätta upp skyltar vid varje infart till det kommande naturreservatet. Skyltarna informerar besökare om vad de ska tänka på vid ett besök i området.

Erbjudande att låna skylt Vi erbjuder privat fastighets- eller markägare i området att låna skyltar för att sätta upp på platser där de själva bedömer att det behövs. De får skriva på ett låneavtal i samband med att de hämtar ut skylten. Vi meddelar de som anmält intresse när och var de kan hämta ut skyltarna. Kontakta Caroline Runius för mer information och intresseanmälan, 010-224 96 07, caroline.runius@lansstyrelsen.se

Villkoren i låneavtalet är: • Skylten ska placeras på en lämplig plats där allmänheten kan göra inträde i den branddrabbade skogen • Skylten får inte placeras så att den stör allemansrätten eller förstör fornlämningar och annat allmänt intresse • Skylten ska tas ner när behovet av den inte längre finns, eller senast när Länsstyrelsen gör anspråk på att ta tillbaka skylten • Skylten får inte användas på annat sätt än vad avtalet säger.

InformationsmaterialFilm Inför att förbudet hävs kommer Länsstyrelsen att publicera en kort film med information om vad som gäller i det branddrabbade området. Den publiceras på youtube och är fri att använda även i era kanaler.

Informationsblad Länsstyrelsen kommer även ta fram ett informationsblad om branden och brandområdet. En minivariant av den dokumentation som vi har tagit fram. Den kommer att finnas digitalt på vår webbplats – fri att ladda ner och trycka upp.

2015-04-13
Information till hushåll i brandområdet, som tar dricksvatten från egen brunn. Efter skogsbranden i augusti förra året tog Livsmedelsverket fram information om råd till hushåll som tar dricksvatten från egen brunn. Informationen lades upp på Livsmedelsverkets webbplats och berörda invånare i de skogsbrandsdrabbade kommunerna uppmanades att länka till den aktuella sidan.

Ett av råden riktade sig till hushåll med bergborrade brunnar: Att vattnet från dessa brunnar bör provtas även efter en tid, till exempel efter snösmältning. Nu har Livsmedelsverket gjort om sin webbplats och tyvärr funkar inte de gamla länkarna. Vi rekommenderar er därför att i stället följa denna länk till den aktuella sidan.

2015-04-09
Informationsmöte för drabbade av skogsbranden Den 22 april håller Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen och Länsförsäkringar ett informationsmöte för dig som är drabbad av skogsbranden. Tid: kl. 18.00 - 21.00 Plats: Västerfärnebo skolas idrottshall. Anmälan senast den 17 april, se inbjudan: Informationsmöte för drabbade av skogsbranden

2015-04-01
Information till berörda av skogsbranden i Västmanland
Nyhetsbrevet ger dig kontinuerlig information om vad som är aktuellt och om det arbete som pågår från bland annat Länsstyrelsen i Västmanland.

Arbetet med stöd till drabbade fortsätter Länsstyrelsen har tillsammans med 15 andra aktörer arbetat med att samordna aktiviteter för att ge dig som drabbad information och stöd. Aktiviteterna sträcker sig under 2015 och innehåller bland annat informationsträffar där vi ska informera om det pågående arbetet i området.

Vi som har jobbat med dessa aktiviteter är representanter från Länsstyrelsen, de drabbade kommunerna, Skogsstyrelsen, LRF, Polisen, Svenska kyrkan, Lantmäteriet, Landstinget, Svenska jägareförbundet, Engelsbergsbygdens intresseförening och Svartådalens bygdeutveckling.

Har du frågor ska du i första hand vända dig till din kommun, så hjälper de dig vidare.

Vi bjuder in till informationsmöte i Västerfärnebo Den 22 april bjuder Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen och Länsförsäkringar in till ett informationsmöte för dig som är drabbad av skogsbranden. Vi kommer bland annat att berätta om vad som gäller efter att avlysningen hävts och om det nya naturreservatet. Polisen kommer att informera om ordningsfrågor och trafikverket om det kommande vägstödet.

Du är välkommen oavsett vilken kommun du bor i.

På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om mötet och göra en anmälan.

Avlysningen upphör under våren Vi arbetar just nu med förberedelserna kring att avlysningen av det branddrabbade området ska hävas. Tidpunkten beräknas till någon gång i maj eller juni. Just nu bevakar vi den branddrabbade skogen och följer vad som händer i den. Det faller fortfarande fler träd i den branddrabbade skogen jämfört med en "normal" skog. Innan vi kan häva avlysningen vill vi att tjälen ska gå ur backen och att marken får tid på sig att stabilisera sig efter vårfloden.

När avlysningen hävs kommer vi att meddela detta på Länsstyrelsens webbplats, i Sveriges Radio P4, på Facebook och Twitter.

Naturvårdsbränningar och samverkan med räddningstjänsterna Länsstyrelsen och flera räddningstjänster kommer att samverka i samband med sommarens naturvårdsbränning i naturreservatet Lappland utanför Skinnskatteberg. Räddningstjänsterna har bjudits in av Länsstyrelsen för att dela erfarenheter och öka kunskapen om skogsbränder.

Vi planerar att genomföra en naturvårdsbränning i länet i år. Den är en del i ett femårigt EU-projekt, LIFE-Taiga, där 13 andra länsstyrelser medverkar. Årets naturvårdsbränning kommer att ske någon gång i maj eller juni beroende på väderförhållandena.

Mer information i samband med naturvårdsbränningen kommer att finnas på Länsstyrelsens webbplats, på vår facebooksida och på Twitter. Informationen kommer även att gå ut i P4 Västmanland.

På vår hemsida kan du läsa mer om Länsstyrelsens och räddningstjänsternas samverkan och projektet LIFE-Taiga.

Här kan du även läsa mer och se en film om naturvårdsbränning

Lantmäteriet informerar om fastigheter inom det branddrabbade området

Lantmäteriet behöver ta reda på fastighetsägarnas behov för att kunna beräkna kostnader och subventionering av de fastighetsrättsliga åtgärder som kan bli aktuella.

Har du fastighetsrättsliga frågor med anledning av sommarens brand? Har du frågor som rör byte av mark för att förbättra indelningen eller förstörda gränsmärken? Då kan du ringa eller mejla Lantmäteriet för att boka ett kostnadsfritt personligt möte för samtal om vad din fastighet kan ha för behov.

Kontakta Lantmäteriets kundtjänst 0771-63 63 63 eller skicka e-post till branden@lm.se. Uppge namn, fastighetsbeteckning och att ni vill boka tid så kommer lantmäteriet att ta kontakt med dig.

Nya bilder från brandområdet på Facebook Våra naturvårdshandläggare jobbar ute i det branddrabbade området med förberedelser inför bildandet av ett nytt naturreservat och med hävandet av avlysningen. En solig dag i början av mars passade vi på att ta en del bilder i samband med det arbetet. Bilderna hittar du i ett fotoalbum på vår facebooksida.

Glad Påsk!

Redaktör: Ulrika Mogren kommunikatör Ansvarig utgivare: Anders Åhlund länsråd file:///C:/Users/lbd/AppData/Local/Temp/fcctemp/Attach0.html

2015-03-10
Regeringens utredning klar
Hösten 2014 gav regeringen Aud Sjökvist i uppdrag att utreda den operativa insatsen kring skogsbranden. Utredningen är nu färdig och finns att läsa i sin helhet på Regeringens webbplats.

- Länsstyrelsen ser fram emot en genomlysning av krishanteringssystemet och förslag till åtgärder för att vi ska kunna förbättra vår sammantagna krishanteringsförmåga i både länet och i landet. Vi hoppas att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som tar vid Aud Sjökvist arbete, tar till sig hennes utredning och kan komma med konkreta förbättringsåtgärder, säger Ingela Regnell beredskapsdirektör på Länsstyrelsen Västmanland.

Observatörsrapport från MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sammanställt en observatörsrapport från skogsbranden i Västmanland. Rapporten redovisar resultatet av de observationer som MSB genomförde med anledning av den omfattande skogsbranden i Västmanland 2014. Syftet har varit att genom egna iakttagelser, intervjuer och studier av dokumentation försöka beskriva händelseförloppet.

Läs hela rapporten på MSB:s webbplats.

SMHI:s översvämningsanalys är klar Markens förmåga att binda vatten påverkas efter en skogsbrand. Regn och smältvatten får det svårare att sugas upp eftersom vegetationen har brunnit upp, rötter är bortbrända och jordlagret är svårt skadat. Länsstyrelsen beställde en analys av översvämningsrisker i det branddrabbade området, från SMHI. Nu är analysen klar.

Analysen visar att vattenflödet i de befintliga vattendragen kan fördubblas på grund av jordens minskade uppsugningsförmåga. Den visar också på att de marker, som i normala fall är översvämningsdrabbade, kommer att vara de som drabbas även nu. Vattnet kommer sannolikt inte ta nya vägar eller samlas på nya platser i någon större mängd.

På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om SMHI:s analys.

Utskick av enkäter till de som drabbats av branden I mitten av mars kommer cirka 750 av de som bor i det branddrabbade området att få en enkät hemskickad till sig. Enkäten ingår i en uppföljning av de som drabbades av skogsbranden och den skickas ut till slumpmässigt valda personer i området.

Syftet med uppföljningen är att beskriva vilka praktiska svårigheter som förekommit i samband med skogsbranden, hur hälsoläget för de som drabbats ser ut idag och hur information, stöd och andra hjälpinsatser har fungerat. Målet är att dra lärdomar från händelsen som kan bidra till utveckling av samhällets krishantering och främja den lokala bygden.

Bakom uppföljningen står Länsstyrelsen, Skogsmästarskolan Skinnskatteberg och Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri vid Uppsala Universitet, som har utformat uppföljningen av de som drabbades av skogsbranden.

Stöd för dig som önskar Samtalsstöd Människor har olika sätt att handskas med svåra händelser. En del har stort behov av att prata - andra vill hantera det på annat sätt. Att dela tankar och känslor med andra kan hjälpa dig att få perspektiv. Du kan ta hjälp av dina närmaste. Om det inte räcker har du också möjlighet att få samtalsstöd från olika aktörer.

På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om vilka du kan vända dig till.

Lantmäteriet informerar Lantmäteriet bjuder in branddrabbade fastighetsägare till ett informationsmöte kvällen den 24 mars i Idrottshallen i Västerfärnebo skola. På mötet tas bland annat inventering av förstörda gränsmarkeringar upp. Detaljerad inbjudan skickas ut via vanligt brev till kända fastighetsägare inom det branddrabbade området och kommer kungöras för fastighetsägare utanför området.

Vid frågor kontakta Lantmäteriets kundcenter på 0771-636363

Insamlingen av brandbekämpningsmateriel Efter årsskiftet och krishanteringsorganisationens avveckling tog Räddningstjänsten Sala-Heby över ansvaret för att samla in brandbekämpningsmateriel som hittas i det branddrabbade området.

- Trots vinter och snö har flera personer hört av sig och sagt att de hittat grejer, säger räddningschef Göran Cederholm.

Om du hittar brandslang eller annat släckningsmateriel ska du ringa Sala kommuns växel, 0224-74 70 00, och be att få bli kopplad till räddningstjänsten.

Redaktör: Ulrika Mogren kommunikatör Ansvarig utgivare: Anders Åhlund länsråd

2015-02-23
Om du har frågor om kommunens arbete efter skogsbranden så kontakta i första hand kanslichef Anders Kilström, 0223-441 01 eller anders.kilstrom@fagersta.se.

2015-01-30
Föreläsning om hur vi agerar vid risk och kris - 11 februari
Skogsbranden i Västmanland har haft förödande effekter på miljön, men den har även haft en djup psykologisk och social inverkan på de drabbade i området. Ann Enander, docent i psykologi och forskare vid Försvarshögskolan, berättar i en föreläsning om människors reaktioner och beteenden vid risker och kriser och förklarar de psykologiska faktorer som ligger bakom.Här kan du läsa mer om föreläsningen: Föreläsning, Hur vi agerar vid risk och kris.

Regeringens utredning om skogsbranden kortas ner I höstas tillsatte regeringen en utredning med syfte att beskriva och utvärdera den operativa insatsen som de berörda aktörerna bedrev i samband med skogsbranden. Med utgångspunkt från detta var uppdraget även att identifiera möjliga förbättringsåtgärder. Utredningen var bestämd att pågå till den första september 2015 av den särskilda utredaren Aud Sjökvist.

Nu är beskedet att utredningen kortas ner och ska redovisas till första mars istället. Aud Sjökvist ska göra klart utredningens första del, att utreda och utvärdera den operativa insatsen. Utredningens andra del, förbättringsåtgärderna, kommer Myndigheten för samhällsskydd för beredskap att ta fram. Det formella beslutet kring detta tar regeringen inom de närmsta veckorna. Regeringens webbplats

Dokumentationen Skogsbranden i Västmanland 2014 Nu finns en dokumentation att läsa där Länsstyrelsen ger sin bild av händelseutvecklingen och den omfattande räddningsinsats som genomfördes. Här kan du ladda ner dokumentationen.

Om du vill ha en tryckt kopia - hör av dig till kommunväxeln i någon av de drabbade kommunerna för mer information. Det finns även ett antal exemplar på Länsstyrelsen - maila dina uppgifter till: krisberedskap.vastmanland@lansstyrelsen.se eller titta förbi och hämta ett exemplar.

Översvämningsanalys från SMHI Efter branden påverkas skogens förmåga att binda vatten eftersom att trädens rötter är uppbrända. Kvar blev karg sten och svårt sargad jord som gör att regn och smältvatten får svårare att sugas upp. Det gör att det finns risk för höga vattenflöden i området.

Länsstyrelsen har beställt en analys av översvämningsrisker i det branddrabbade området med åtgärdförslag från SMHI. Det levereras 15 februari 2015. Därefter skickar länsstyrelsen resultatet till de som blir berörda, främst till företrädare på kommunerna. Läs mer om ökande vattenflöden och andra risker.

Förbjudet att vistas i skogen Tills avlysningen hävs är det förbjudet att vistas inne i det branddrabbade området. Undantagna från det förbudet är om man har speciella skäl som finns i det beslut som är fattat om avlysning. Sådana skäl är till exempel om man är markägare, tillhör någon statlig eller kommunal myndighet eller har verksamhet i området som måste bedrivas. För att vistas i skogen ska de gå en särskild säkerhetsutbildning.

För allmänheten finns det två vägar i området som inte omfattas av avlysningen och som är öppna för allmän trafik. Det gäller väg 668 och Öjesjövägen.

När avlysningen hävs kommer detta att meddelas på Länsstyrelsens hemsida och i lokal media. På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om förbudet.

Risker i området efter branden Efter en skogsbrand ökar vissa risker i skogen. Avbrända rotsystem gör att träd lättare kan falla. Det gör även att marken kan bli instabil med hålrum och rasrisk som följd. Det kan även förekomma glödbränder som ligger och pyr nere i marken utan rökutveckling. Här kan du läsa mer om riskerna.

Arbetet med stöd till drabbade fortsätter Den 20 januari träffades 30 personer från 18 olika aktörer, bland annat från Länsstyrelsen, de drabbade kommunerna, Svenska kyrkan, LRF, Skogsstyrelsen, Engelsbergsbygdens intresseförening och Svartådalens bygdeutveckling. Tillsammans deltog de i en workshop med syfte att identifiera framtida hjälpbehov och skapa en plan för kommande aktiviteter.

Fortsatt information om skogsbranden Det arbete som den speciella krishanteringsorganisationen utfört har gått över till Länsstyrelsens och de berörda kommunernas ordinarie verksamheter. Information från Länsstyrelsen angående skogsbranden hittar du fortsättningsvis på Länsstyrelsens webbplats.

Du hittar även information från Länsstyrelsen i Länsnytt som är ett nyhetsblad som speglar det som händer och vad som är på gång i länet. Nyhetsbladet kommer ut en gång i kvartalet och nästa Länsnytt kommer den 16 februari. Här kan du anmäla dig för en prenumeration.

På de fyra berörda kommunernas hemsidor finns information under rubriken: Efter skogsbranden alternativt Efter branden. Länkar till de olika kommunerna hittar du här.

Fagersta kommun Norbergs kommun Sala kommun Surahammars kommun

Filmen från infomötet i Västerfärnebo går nu att se Filmen från Länsstyrelsens och de branddrabbade kommunernas möte i Västerfärnebo går nu att se. På mötet gavs information till de som drabbats av skogsbranden.

Du hittar filmen på Länsstyrelsens YouTube kanal.

Se bilder från det branddrabbade området I december var Länsstyrelsen ute i det branddrabbade området och tog bilder. Bilderna lades sedan upp i ett album på Länsstyrelsens Facebooksida.

Redaktör: Ulrika Mogren kommunikatör Ansvarig utgivare: Anders Åhlund länsråd

2014-12-05
Information till berörda av skogsbranden i Västmanland Nyhetsbrevet ger dig kontinuerlig information om vad som är aktuellt och om det arbete som pågår från bland annat Länsstyrelsen i Västmanland.

Filmklipp från konferens om skogsbrand Nu finns filmerna från konferensen Skogsbranden i Västmanland - en riksangelägenhet tillgängliga på Länsstyrelsens webbplats. Här hittar du förmiddagens samtal och alla seminarier från eftermiddagen.

Kulturmiljöhänsyn vid avverkning i brandområdet Det finns kulturhistoriska lämningar i brandområdet. Hantering av dessa fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar följer de vanliga rutinerna vid avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Du som är markägare, skogsägare eller är utförare av arbetet ansvarar för att lämningarna inte skadas. Råd för god kulturmiljöhänsyn i samband med avverkning hittar du på länsstyrelsens webbplats.

Ökade vattenflöden i området Efter branden påverkas skogens förmåga att binda vatten. Det gör att det finns risk för höga vattenflöden i området. Just nu är vattennivåerna normala. Det har varit en mild höst med mycket nederbörd vilket innebär att det är blött ute i markerna i hela landet. Länsstyrelsen och andra aktörer bevakar området och följer väderutvecklingen. Länsstyrelsen har beställt en analys över översvämningsrisker i det branddrabbade området med åtgärdsförslag från SMHI.

För att skydda vägsystem för kommande vårflod och eventuella höga vattenflöden har Trafikverket utfört ett förberedande arbete. De har rensat alla diken och reparerar vägtrummor på alla länsvägar runt brandområdet.

Privata väghållare rekommenderas att förbereda sina vägar för eventuellt ökade vattenflöden.

Slitage på enskilda vägar i brandområdet Det finns olika typer av vägar i Sverige, statliga vägar, kommunala vägar samt enskilda vägar. Vid enskilda vägar är det väghållaren som har det juridiska ansvaret för vägen. Väghållaren kan vara en eller flera markägare och ibland fungerar även organisationer som väghållare, exempelvis vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar.

När det gäller de enskilda vägarna i brandområdet som har förstörts av insatsen under branden har staten, genom Trafikverket, åtgärdat alla vägar till motsvarande eller bättre skick än det var innan branden. Slitage som uppstår efter insatsen ska som i vanliga fall åtgärdas av väghållaren. Ett undantag finns för Öjesjövägen som länsstyrelsen fått möjlighet att nyttja för att låta nyfikna se verkningarna av skogsbranden, utan att påverka de boende i området. Denna väg kommer att återställas till det skick som rådde innan länsstyrelsen började hänvisa trafik dit.

Uppföljning till följd av skogsbranden i Västmanland Länsstyrelsen har i samarbete med Skogsmästarskolan Skinnskatteberg och Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri vid Uppsala Universitet utformat en uppföljning till följd av skogsbranden i Västmanland. Uppföljningen består av personliga intervjuer som påbörjades vecka 48 och en enkät som beräknas skickas ut i början av 2015. Cirka 40 personer kommer att intervjuas och omkring 600 enkäter kommer att skickas ut. Uppföljningen beräknas bli klar under hösten 2015.

Syftet med uppföljningen är att beskriva vilka praktiska svårigheter som förekommit i samband med skogsbranden, hur hälsoläget för de som drabbats ser ut idag, hur stöd och andra hjälpinsatser har fungerat. Målet är att dra lärdomar från händelsen som kan bidra till utveckling av samhällets krishantering och främja den lokala bygden.

Stöd i grupp Ibland kan man känna sig ensam i en situation. Att dela erfarenheter i en mindre grupp kan göra att det känns bättre. Självhjälpscentrum Västmanland samordnar träffar där du som är drabbad av skogsbranden får samtala i en liten grupp. Det är kostnadsfritt och Självhjälpscentrum Västmanland står för lokalen. Läs mer om självhjälp.

Informationsmöte för drabbade av skogsbrand Den 17 december håller länsstyrelsen tillsammans med de berörda kommunerna ett informationsmöte där alla som är drabbade av skogsbranden, oavsett kommun, är välkomna. Mötet ger dig en samlad och aktuell information och du har möjlighet att ställa frågor utifrån konsekvenserna av skogsbranden.

Under kvällen informerar vi bland annat om taxeringsvärden, avlysningsbeslutet, psykosocialt stöd, vattenkvalitén, naturreservat och olycksförloppsutredningen. På plats finns representanter från olika organisationer för att kunna besvara sakfrågor. Mötet kommer att videoinspelas och publiceras på Länsstyrelsens webbplats för de som inte kan närvara.

Informationsmötet hölls den 17 december, 18.30 -20.30 på Västerfärnebo församlingsgård.

Åkes rader Åke Jacobsson jobbar som krishanteringschef på Länsstyrelsen och driver tillsammans med krishanteringsorganisationen efterarbetet med skogsbranden.

- Vi fortsätter med det konstruktiva samarbetet som har skett i samband med branden. Nu går vi mot slutet av arbetet i den särskilda krishanteringsorganisationen och de sista veckorna i december använder vi för att föra över frågorna till andra aktörer. Ambitionen hos Länsstyrelsen är ändå att hålla ihop de brandrelaterade frågorna även under 2015 men det kommer att ske i den ordinarie linjeorganisationen, säger Åke Jacobsson.

2014-11-26
Ett informationsmöte ska hållas om vägarna i brandområdet
. Berörda är alla som äger skog i det branddrabbade området samt övriga berörda vägägare. För berörda i Fagersta/Norbergs kommuner hålls ett möte onsdagen den 3 december, klockan 14.30-16.30 i Församlingsgården, Västerfärnebo.

2014-11-21
Läget i brandområdet Läget i brandområdet har under flera veckor varit stabilt. Tack vare det kommer vi nu att sluta uppdatera om läget från brandområdet. Vi kommer fortsatt att uppdatera om aktuella händelser som berör skogsbranden.

Stor risk att vistas i den brandhärjade skogen Risken för olyckor av olika slag är fortfarande stor. Därför är det förbjudet för allmänheten att vistas inom det brandskadade området. Boende i området, fastighetsägare och de som vistas där för deras räkning är undantagna från förbudet. Det gäller också statliga och kommunala myndigheter som utför uppgifter inom området, exempelvis personal från Länsstyrelsen, räddningstjänsten och polismyndigheten. Skogsägare, entreprenörer och jägare är undantagna från förbudet. För att vistas i skogen ska de gå en särskild säkerhetsutbildning. Den handlar om riskerna och hur de skyddar sig mot dem. Det finns också ett krav att samråda med Länsstyrelsen innan de ger sig in i skogen.

När får jag gå in i skogen igen? Det är en svår bedömning att veta när du på ett säkert sätt kan gå in i skogen igen. Länsstyrelsen kommer att göra bedömningar efter hand och besluta när det bedöms vara tillräckligt säkert att vistas i brandområdet. Du bör vara försiktig och uppmärksam även efter att avlysningsbeslutet hävs.

Hur får jag veta att förbudet inte gäller längre? Länsstyrelsens beslut kommer att meddelas i lokal media och på länsstyrelsens webb och facebook. Du har även möjlighet att ta del av löpande information om branden i vårt nyhetsbrev. Du anmäler dig på lansstyrelsen.se/vastmanland

Kontakta oss om du har frågor: Telefon: 010-224 90 00 www.facebook.com/lansstyrelsenvastmanlandwww.lansstyrelsen.se/vastmanland

Studieresan till Tyresta Fram till att Västmanlandsbranden utbröt var Tyresta Sveriges största skogsbrand och den största räddningsinsatsen i Sveriges historia.

Lördagen den 8 november reste 39 fastighets- och markägare från skogsbrandsområdet till nationalparken i Tyresta. Syftet med resan var att se hur en brandskadad skog ser ut och hur naturen påverkas. Under besöket, som innehöll en drygt två timmars promenad i brandområdet, kunde deltagarna se hur naturen självläkt utan mänsklig påverkan. Naturvägledare från Naturum guidade gruppen genom skogen och berättade om vad som hänt med flora och fauna efter branden som skedde 1999.

Läs hela reportaget på Länsstyrelsens webbplats.Bilder hittar du på Länsstyrelsens Facebooksida.

Facebookgrupp för de som är drabbade av skogsbranden En privatperson som drabbades av skogsbranden har skapat en sluten grupp på Facebook som ska fungera som ett kontaktforum för mark- fastighet- och skogsägare i brandområdet. Syftet med gruppen är att samordna idéer, dela tips och erfarenheter av utförda och planerade praktiska åtgärder inom de frågor som man ställs inför efter brandens framfart.

Gruppen heter EfterBrandenVästmanland. För att gå med i gruppen krävs det att du har ett Facebook konto.

Stämningsfull ceremoni för skogsbrandens hjältar Måndag den 17 november samlades 800 personer på Aros Congress Center i Västerås för att uppmärksamma och minnas räddningsinsatsen av skogsbranden i Västmanland. På kvällens tackceremoni deltog personer från räddningstjänster, polismyndigheter, Försvarsmakten, organisationer och myndigheter. På plats var också boende i det drabbade området, skogsägare, försäkringsbolag, företag och många frivilliga.

Läs ett längre reportage om tackceremonin här. Bilder från tackceremonin hittar du på Länsstyrelsen Västmanlands Facebook.

Beslut från Vattenfall gällande återanslutning till elnät Följande beslut har tagits gällande Vattenfalls kunder vars hus har brunnit ned och måste återanslutas till elnätet.

· Du betalar ingen återanslutningsavgift inom tio år från augusti 2014. · Vi gör en definitiv uppsägning så att du slipper abonnemangsavgiften    för en anslutning som du ändå inte kan nyttja. · Du får ingen fast kostnad för byggström när du väljer att bygga nytt. · Du kontaktar en installatör precis som vanligt. Vår avdelning för nät-   anslutningsärenden är instruerad om detta ställningstagande

Åkes rader Åke Jacobsson jobbar som krishanteringschef på Länsstyrelsen och driver tillsammans med krishanteringsorganisationen efterarbetet med skogsbranden.

- Vårt fokus ligger på konferensen om skogsbranden som hålls på måndag den 24 november. Det är ett stort intresse från hela landet och det kommer runt 400 deltagare. Måndagen 17 november genomförde vi en tackceremoni för de som deltog i arbetet kring skogsbranden. Det blev en bra balans mellan det allvarliga som har hänt och ett hopp inför framtiden. Vi upplevde att det fanns ett stort behov av att träffas och prata och även att bekräfta och tacka alla som deltog i arbetet. Vi uppfattar att tackceremonin togs emot på ett positivt sätt och vi på Länsstyrelsen är nöjda med ceremonin, säger Åke Jacobsson.

- Vi fortsätter att titta på sakfrågor i området. Det som är mest aktuellt är att bedöma översvämningsriskerna både över vintern men framförallt när vårfloden kommer. Vi kommer att inleda ett samarbete mellan kommunerna och SMHI för att få ett underlag för vilka åtgärder som eventuellt måste vidtas, avslutar Åke Jacobsson.

2014-11-04
Läget i brandområdet Det har inte rapporterats in någon brandaktivitet som krävt släckningsinsats den senaste tiden. Ordningsvakter befinner sig i brandområdet på helgerna för att se till att ordning och säkerhet efterföljs.

Vecka 44 rapporterade boende i Stabäckstorp om röklukt. Räddningstjänsten meddelar att läget är under kontroll. Röklukten kommer från de glödbränder som finns i det branddrabbade området. Glödbränder som ligger och pyr i marken kan pågå under lång tid, till och med under vintern när det ligger snö ovanpå. Glödbränderna är under kontroll och det finns ingen risk att de sprider sig. Därför har man för en tid sen tagit beslut om att sluta vattna på platserna. Nu får naturen ha sin gång och regnskurar och snösmältningen får släcka det sista som pyr nere i myrmarkerna.

Storkonferens Den 24 november kommer en konferens om skogsbranden i Västmanland att äga rum. Konferensen riktar sig till aktörer som har deltagit under skogsbranden samt övriga intressenter i det svenska krishanteringssystemet. Alla som på något sätt deltog i arbetet ges möjlighet att dela bilder och reflektera tillsammans i avvaktan på lärande från kommande utvärderingar och utredningar. För mer information om konferensen.

Information angående telefoni i det branddrabbade området Under skogsbranden förlorade en del boende och företag sin fasta telefoni. Har du problem eller saknar du helt fast telefoni ska du felanmäla detta till din operatör. Om felet kan bero på omständigheter i samband med skogsbranden ska du uppge att du bor i det brandhärjade området i Västmanland när du skickar in din anmälan. På Länsstyrelsens webbplats hittar du mer information om hur du ska gå tillväga om du har problem med din telefoni.

Åkes rader Åke Jacobsson jobbar som krishanteringschef på Länsstyrelsen och ska tillsammans med den nya krishanteringsorganisationen arbeta med hanteringen avbranden.

Storkonferens - Erfarenheterna från skogsbranden är en guldgruva för framtiden. Vi tar nu första steget i att dela bilder av händelsen och reflektera tillsammans. Vi ska passa på att utveckla det svenska krishanteringssystemet med unika erfarenheter som vi fått från den här händelsen. Det är mycket som är nytt och annorlunda som vi alla kan dra slutsatser kring och använda i framtiden, säger Åke Jacobsson.

2014-11-03
Välkommen till en konferens den 24 november 2014 om den stora skogsbranden som inträffade i augusti 2014 i Västmanland. Alla som deltog i arbetet och samtliga berörda ges möjlighet att dela bilder och reflektera tillsammans i avvaktan på lärande från kommande utvärderingar och utredningar.Ett unikt samarbete lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Skogsbranden i Västmanland - en riksangelägenhet Dagen inleds med en gemensam beskrivning av skogsbranden i tidslinje med konsekvenser för allmänhet och samhället. Under eftermiddagen erbjuds tio olika seminarier att välja på. För att planera storlek på lokaler ber vi dig anmäla intresse för tre seminarier som du önskar gå på.

Medarrangörer: Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, Sala kommun, Norbergs kommun, Fagersta kommun, Surahammars kommun, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund och Räddningstjänsten Sala-Heby.

Program 24 november 2014 08:30 Välkommen - kaffe med smörgås

09:00 Inledning - Ingemar Skogö landshövding i Västmanlands län, Håkan Sörman VD Sveriges Kommuner och Landsting, Helena Lindberg generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

09:15 Skogsbranden i Västmanland - en gemensam bild

09:45 Paus - kaffe med frukt

10:15 Skogsbranden i Västmanland - en gemensam bild (fortsättning)

11:45 Lunch

12:45 Seminarier pass 1

14:00 Paus - kaffe med kaka

14:20 Seminarier pass 2

15:25 Seminarier pass 3

16:25 Avslut

17:00 Mingel

Målgrupp: Alla aktörer och berörda under skogsbranden samt övriga intressenter i det svenska krishanteringssystemet. Tid: 24 november 8.30 - 16.25 (17.00 mingel) Plats: Aros Congress Center Munkgatan 7 Västerås.

Seminarier Seminarierna kommer att vara uppdelade i tre pass. I anmälan gör du en intresseanmälan för de tre seminarierna du vill delta på.

Seminarium pass 1

Räddningsarbetet, insatser och organisation Del 1 En beskrivning av den kommunala räddningstjänstorganisationen till den femte augusti samt belysa varför önskemålet uppstod att Länsstyrelsen skulle ta över. Vilka överväganden, svårigheter och möjligheter innebar beslutet att ta över räddningstjänsten för både Länsstyrelsen och de involverade kommunerna?

Frivilligas och näringslivets insatser och stöd En beskrivning av de insatser och stöd som frivilliga och näringslivet bidrog med under skogsbranden.

Stöd från Försvarsmakten En föredragning om Försvarsmaktens resursers nyttjande, både under branden såväl som i framtiden.

Seminarium pass 2

Kommunal krishantering när det otänkbara inträffar Seminariet beskriver fyra drabbade kommuners erfarenheter kring kommunal krisledning.

Räddningsarbetet, insatser och organisation Del 2 En beskrivning av den räddningstjänstorganisation som byggdes i Ramnäs samt Länsstyrelsens roll kring samordning av räddningstjänstfrågor i eftersläckningsskedet.

Evakuering av människor och djur En beskrivning av svårigheter och problem som uppstod i samband med en storskalig evakuering med kort om förberedelsetid och i en komplex situation.

Seminarium pass 3

Länsstyrelsens krishantering och krishanteringsorganisation En beskrivning av Länsstyrelsens förberedelser och den särskilt upprättade krishanteringsorganisationen för att samordna arbetet efter branden.

Stöd till drabbade Seminariet vill förmedla de viktigaste erfarenheterna och lärdomarna i arbetet med stöd till drabbade i samband med skogsbranden.

Kriskommunikation Länsstyrelsen nådde 1,2 miljoner människor via Facebook – hur använde Länsstyrelsen Facebook under skogsbranden? Sveriges Radio P4 Västmanland ger sedan sin reflektion på lokalmedias roll.

Stöd från Myndigheten samhällsskydd och beredskap och centrala myndigheter MSB:s uppdrag att stötta samhället vid kriser. I form av expertstöd, matrialstöd, samordningsstöd, resursstöd nationellt och internationellt.

Välkommen med din anmälan!

2014-10-27
Läget i brandområdet Läget inne i det branddrabbade området är fortsatt stabilt. Det finns en del pyrande glödbränder i Stabäckstorp vid så kallade hotspot 2 men det finns ingen risk för spridning. Det har tagits beslut om att det ska fortsätta vara ordningsvakter i området under helgerna.

Tackceremoni Den 17 november arrangerar Länsstyrelsen, tillsammans med berörda kommuner och räddningstjänster, en ceremoni för att uppmärksamma de insatser, stora som små, och den samverkan som skedde under skogsbranden. Ceremonin vänder sig till alla som på något sätt deltagit i arbetet med skogsbranden och riktar sig till så många som möjligt. Även drabbade fastighets- och markägare är varmt välkomna att delta denna kväll.

Tid: 17 november 18.00 – ca 20.00 Insläpp garderob 17.30 Plats: Aros Congress Center, Munkgatan 7 i Västerås Kostnad: Kostnadsfritt

Har du inte möjlighet önskar vi att du som deltagit i arbetet även går till anmälningsformuläret för att registrera att du inte kommer, men att du hjälpt till. Detta för att vi ska kunna distribuera en symbolisk gåva i efterhand. Anmälan sker senast 3 november på www.lansstyrelsen.se/vastmanland

Har du frågor om tackceremonin, vänligen kontakta: Lisa Kilestad, 010-224 96 05 lisa.kilestad@lansstyrelsen.se Kerstin Williamsson 010-224 96 09 kerstin.williamsson@lansstyrelsen.se

Säker i branddrabbad skog - utbildning för skogsägare Under hösten har skogsägare haft möjlighet att delta vid fyra utbildningstillfällen om hur de ska jobba säkert i det branddrabbade området. När det gäller skogsarbete i branddrabbad skog är riskerna så stora att man bör använda skogsmaskiner i möjligaste mån och undvika manuell avverkning med motorsåg. Läs om fler råd från skogsutbildningen på Länsstyrelsens webbplats.

Studieresa Tyresta nationalpark 8 november I förra nyhetsbrevet missade vi att skriva datum för resan till Tyresta. Vi ber om ursäkt för det och påminner dig att anmäla dig om du är intresserad av att följa med. Resan äger rum den 8 november. Vi önskar din anmälan senast 1 november till krisberedskap.vastmanland@lansstyrelsen.se eller 010-224 96 05, 010-224 96 09.

Övriga praktiska frågor om resan: Johan Ahlström Länsstyrelsen johan.v.ahlstrom@lansstyrelsen.se, 076-569 03 68

Civilförsvarsförbundet insamling – ansök om pengar I förra nyhetsbrevet berättade vi att det är möjligt att ge förslag till vad pengarna ska gå till. Vi vill uppmärksamma er och förtydliga att det även går att söka bidrag till privatbruk från insamlingen. Läs mer om hur du går till väga för att söka bidrag på Länsstyrelsens webbplats.

Åkes rader Åke Jacobsson jobbar som krishanteringschef på Länsstyrelsen och ska tillsammans med den nya krishanteringsorganisationen arbeta med hanteringen av skogsbranden.

Vi vill framföra ett offeciellt tack - Det är viktigt för Länsstyrelsen att framföra ett officiellt tack till alla som bidragit. Det är många aktörer, organisationer och frivilliga som gjort en stor insats. Tackceremonin syftar till att uppmärksamma engagemanget, inte värdera insatsen. Vi önskar också att inbjudan sprids till berörda så att ingen känner sig bortglömd, säger Åke Jacobsson.

Redaktör: Caroline Andersson kommunikatör Ansvarig utgivare: Anders Åhlund länsråd

2014-10-15
Läget i brandområdet Läget inne i det branddrabbade området är stabilt. Det har inte skett någon släckningsinsats de senaste tre veckorna. Det stabila läget gör att brandflyget inte längre bevakar området men kallas in vid behov.

Materialinsamling Vi samlar in material som användes under brandbekämpningen. Det finns fortfarande en del slang och annat material ute i skogarna kring det branddrabbade området. Befinner du dig runt området och hittar brandbekämpningsmaterial får du gärna kontakta oss på telefonnummer 070- 594 68 21.

Ersättning för skador på privat tomtmark i samband med räddningsinsats Under räddningsinsatsen vid skogsbranden i Västmanland uppstod skador på en del privata tomter, bland annat fick flera privatpersoner träd fällda på tomten. Det är nu beslutat att Länsstyrelsen tar kostnaden för återställandet av de skador som räddningsinsatsen orsakat. Beslutet gäller fällda träd och skadad mark på privata tomter. Du får ingen ersättning för exempelvis återplantering av träd. Senast den 30/11 ska fakturan på dina ha kommit in till Länsstyrelsen för att du ska få ersättning för skadorna. Här under Länsstyrelsens webbplats kan du hitta mer om hur du söker ersättning.

Studieresa Tyresta nationalpark Kommunerna och Länsstyrelsen arrangerar en resa till Tyresta nationalpark som 1999 drabbades av en kraftig skogsbrand. Studieresan vänder sig till fastighets- och markägare i skogsbrandsområdet med syftet att studera branden och dess påverkan på flora och fauna.

Tider 08.00 Avresa med buss från Ängelsbergs busstation 08.20 Påstigning Västerfärnebo centralskola 09.00 Påstigning Västerås Hälla köpcentrum, VL busshållplats. 16.00 Avfärd åter till Västmanland

Övriga praktiska frågor om resan: Johan Ahlström, 076-569 03 68, johan.v.ahlstrom@lansstyrelsen.se  

Anmälan: Antalet platser är begränsad till 70 stycken, först till kvarn gäller. Vi önskar er anmälan senast 1 november till: krisberedskap.vastmanland@lansstyrelsen.se eller 010-224 96 05, 010-224 96 09.

Ange i anmälan var ni önskar stiga på bussen och eventuella önskemål om specialkost. Resan är kostnadsfri.

För mer information om Tyresta naturreservat och nationalpark www.tyresta.se.

Civilförsvarsförbundet insamling till förmån för skogsbrandens offer och deras hjälpare. Civilförsvarsförbundet vill nu få in tips på hur insamlingen ska användas på bästa sätt. Behov som tillgodoses av stat, kommun eller försäkringsbolag prioriteras inte. Har du idéer eller förslag till vad insamlingen ska gå till? Beskriv hur behovet ser ut och var så konkret som möjligt. Skicka uppgifterna till info@civil.se

Har du en fastighet eller egendom som har skadats av branden? En förundersökning pågår gällande allmänfarlig vårdslöshet i samband med skogsbranden. I utredningen vill polisen veta hur många fastigheter och egendomar som har skadats av branden. Ett brev har skickats ut till fastighetsägare med information och ett frågeformulär. Har du skador men inte fått brevet - ta då kontakt med polisman Emil Andersson från Näpo Sala på email: emil-e.andersson@polisen.se eller via telefon; 010-567 58 53.

Åkes rader Åke Jakobsson jobbar som krishanteringschef på länsstyrelsen och ska tillsammans med den nya krishanteringsorganisationen arbeta med hanteringen av branden.

Återställning efter räddningsinsatsen - Vi tog beslutet om att stå för kostnaden av ersättning för skadad tomt till privatpersoner då det är en skada som är orsakad av räddningstjänstarbetet. Det känns väsentligt för oss att hjälpa till och vi ser fram emot en god dialog med de boende som har träd som ska tas bort eller vägar som ska återställas, säger Åke Jacobsson.

- Vi vill tacka för alla tips som vi fått in angående material som finns ute längs området. Det underlättar vårt arbete och vi ser fram emot fler tips så vi får in så mycket material som möjligt innan vintern kommer, avslutar Åke Jacobsson.

2014-10-09
Rekommendationer om dricksvatten i egen brunn (enskild vattentäkt) från Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning med anledning av skogsbranden

Om du känner dålig lukt eller smak ska du överväga om du överhuvudtaget ska dricka vattnet. Ett vattenprov kan skickas in till ett laboratorium för analys och därigenom kan du få svar på de viktigaste ämnena som kan ha kommit in i din brunn genom brandsläckning eller regn som kommit efteråt. Nedanstående bedömning från Livsmedelsverket görs i ett laboratorium, men kan även vara en bra fingervisning för dig som har brunnen.

o Om vattnet har en tydlig/stark främmande lukt eller smak bedöms dricksvattnet otjänligt.

o Om den främmande lukten/smaken är svag bedöms dricksvattnet tjänligt med anmärkning.

Om det har spolats mycket i närområdet kan vatten ha kommit in i ytliga dricksvattenbrunnar i så snabb takt att även jordbakterier har förts med. Det skulle kunna ge ett behov av att koka vattnet även om det i övrigt inte känns påverkat. Råd vid kokning av vatten finns här.

Om du har egen brunn och är orolig för att vattnet kan ha påverkats av branden bör du tänka på följande som Livsmedelsverket har meddelat:

o Akuta effekter på dricksvatten (exempelvis privata brunnar inom brandområdet med ytligt grundvatten) kan uppstå redan vid nästa regn (eller av släckvatten)

o Effekter inom en snar framtid (exempelvis bergborrade brunnar inom brandområdet som har ytliga sprickor i berget) kan ske vid nästa grundvattenbildningssituation eller vid mer omfattande regn. Då kan brandföroreningar och lukt/smak plötsligt uppkomma.

Är du osäker så skaffa alltid dricksvatten från någon säker brunn eller kommunalt vatten!

För ytterligare information om provtagning kan man vända sig till Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning under vanlig kontorstid eller läsa mer på förvaltningens hemsida.

Telefon: 0226-64 54 54

e-post: miljo-bygg@avesta.se

2014-10-07 
Läget i brandområdet Läget inne i det branddrabbade området rapporteras vara stabilt. Det har inte varit några brandtillbud senaste veckan. Brandflyg övervakar fortfarande området.

Väg 668 avstängd på grund av dikning Svevia dikar och byter vägtrummor som är skadade efter branden på väg 668 Ängelsberg-Hästbäck, på uppdrag av Trafikverket. Vägen är avstängd dagtid mellan 08.00-16.00. Vägarbetet kommer att vara klart under v. 41. För mer information: trafikverket.se

Länsstyrelsen avråder från jakt inne i det branddrabbade området Jaktsäsongen närmare sig och vi vill återigen påminna om att Länsstyrelsen rekommenderar jaktlagen att planera sin jakt så att ingen ska ge sig in i det branddrabbade området för att jaga. Det är fortfarande farligt att vistas där, eftersom trädens rötter är avbrända och lätt kan falla utan förvarning. Skulle ett skadeskjutet djur eller en jakthund ändå ta sig in i det branddrabbade området så gäller det för den enskilde jägaren att ta ansvar för sin egen säkerhet i första hand. Viktigast för Länsstyrelsen är att ingen ska skadas. För mer information: Lansstyrelsen.se/vastmanland

Frågor och svar om skogsbranden i Västmanland Skogsbranden väcker många frågor. På krisinformation.se har vi samlat de vanligaste frågorna i samband med skogsbranden. Frågor och svar (FAQ) uppdateras och kompletteras kontinuerligt. Vår FAQ hittar du här:Krisinformation.se

Stöd till företag inom jordbruk, skogsbruk eller trädgård LRF Mälardalen erbjuder coachning för dig som är företagare inom jordbruk, skogsbruk eller trädgård i det branddrabbade området i Västmanland. Företagscoacher hjälper dig att reflektera, ta ny fart, kraft och riktning i ditt företagande efter branden. De första 3 mötena är kostnadsfria. För mer information:Lrf.se

Åkes rader Åke Jakobsson jobbar som krishanteringschef på Länsstyrelsen och ska tillsammans med den nya krishanteringsorganisationen arbeta med hanteringen av branden.

Långsiktiga frågor - Karaktären på vårt arbete börjar nu gå in i allt mer långsiktiga frågor. Vi är nu i ett läge för lärande. Det innebär bland annat att vi planerar en konferens här i Västerås i slutet på november där vi ska reflektera tillsammans i avvaktan på att utredningarna ska bli klara, säger Åke Jacobsson.

- Vi har även startat två utvärderingar som ska granska Länsstyrelsens insatser. Det kommer att vara externa utvärderare eftersom vi inte ska utvärdera oss själva. Det är särskilt viktigt då det är väldigt ovanligt att Länsstyrelsen tar över ansvaret för räddningstjänsten. Här har hela Sverige mycket att lära. Det är en nationell angelägenhet att dra lärdomar från den här unika händelsen, avslutar Åke Jacobsson.

2014-09-26
LRF Mälardalen erbjuder coachning för dig som är företagare inom jord-, skog- eller trädgård i det drabbade brandområdet i Västmanland.

Erbjudandet innebär att våra Företagarcoacher stöttar dig under den process som vidtar när den akuta räddningsinsatsen är över och du ska komma vidare i ditt företagande. Kontakta LRF om du har frågor idag om vad som gäller här.

2014-09-22
Läget i brandområdet
Läget ute i brandområdet är som tidigare stabilt. Inga bränder pågår och det har inte varit någon rökutveckling under helgen. På grund av det blåsiga vädret förväntas det falla träd i det branddrabbade området, eftersom att många träd inte har ordenligt fäste i marken. Vägar inom brandområdet är till största del trädsäkrade. Det innebär att träd, inom ett träds längd avstånd från vägen, är avverkat. Vi fortsätter med bevakning av området via skogsbrandflyg två gånger dagligen.

2014-09-12
Läget i brandområdet
Läget i brandområdet är fortsatt stabilt. Ett antal rökpelare har siktats i brandområdet helgen vecka 36 och beror på att småbränder har flammat upp. Att sådant sker är inget ovanligt och bränderna innebär ingen fara för dig som bor i området. Polisen har rört sig i området kring Stabäck under veckan och kontrollerat ordning och trafik. Under helgen kommer återigen ordningsvakter att patrullera längs vägarna i brandområdet.

Informationsmöte för skogsägare och försäkringsbolag i brandområdet I veckan har två informationsmöten genomförts där vi bland annat meddelade att räddningsinsatsen avslutades torsdagen den 11 september. Mer information om överlämnandet hittar du på hemsidan: http://www.lansstyrelsen.se/ vastmanland/ Sv/ nyheter/ 2014/ Pages/ raddningsinsatsen-avslutas.aspx

För dig som inte kunde närvara finns mötet även på film: http://www.youtube.com/watch?v=aOmZ3zY1Ujs

Säkerhetsutbildning inför arbete i brandområdet I och med att räddningsinsatsen är avslutad kommer en säkerhetsutbildning till skogsägare i området om risk och säkerhet att starta inom kort. Utbildningen sker i två former beroende på om du ska ut och arbeta i området eller om du ska ut och titta på din mark. Du som ska ut och jobba i området uppmanas att gå en dagsutbildning och för dig som endast ska ut och titta i området kommer det att finnas en kvällskurs. Personal från Säker skog kommer att hålla i utbildningen. Vecka 38 kommer en inbjudan till respektive utbildningsträffar att skickas hem till dig per post.

Naturreservat i brandområdet Länsstyrelsen och Naturvårdsverket arbetar med att reda ut förutsättningarna för en framtida reservatsbildning. I arbetet har naturvärden, markägarnas intressen och resurser för att ekonomiskt ersätta markägare spelat en avgörande roll för hur en framtida reservatsbildning i området ska se ut. Länsstyrelsen har sammanfattat de prioriteringar som styr arbetet i ett nyligen upprättat inriktningsbeslut. Läs mer om inriktningsbeslutet: http://www.lansstyrelsen.se/ vastmanland/ Sv/ nyheter/ 2014/ Pages/ naturreservat-i-brandomradet.aspx

Flygkalkning av försurade sjöar Tidigast 14 september påbörjas flygningar i Fagersta, Norberg, Sala och Surahammar. Flygningen sker via helikopter som går ner på låg höjd för att hämta kalk från en lastbil, för att sedan sprida kalk över de utvalda sjöarna. Vi vill uppmärksamma dig om att detta inte har något med brandsläckningen att göra. Kalkningen sker årligen för att motverka försurning i mark och vatten men också för att förhindra att känsliga vattenlevande växter och djur slås ut. Åkes rader

Åke Jakobsson jobbar som krishanteringschef på Länsstyrelsen och ska tillsammans med den nya krisorganisationen arbeta med hanteringen av branden.

Ingen får komma till skada - Vårt arbete fokuserar fortfarande på att lämna tillbaka skogen till markägarna, med en stor vikt på att ingen får komma till skada. Det ska ske på ett säkert och tryggt sätt. Vi är mycket angelägna om att alla anmäler sig till utbildningen som erbjuds, säger Åke Jacobsson.

- En aktuell fråga vi jobbar med just nu är jaktfrågan och hur branden kommer att påverka den kommande jaktsäsongen. Vi räknar med att kunna ge ett besked tillsammans med jägarförbundet under vecka 38, avslutar Åke Jacobsson.

Innehållsansvarig: Angelica Runqvist kommunikatör Ansvarig utgivare: Anders Åhlund länsråd 2014-09-09 Möte i morgon kväll i sockenstugan i Västervåla

Det här riktar sig till dig som berörs av skogsbranden. Vi kommer att informera dig kontinuerligt om vad som är aktuellt och det arbete som pågår från bland annat Länsstyrelsen i Västmanland.

Läget ute i brandområdet är som tidigare stabilt. Det pågår inga bränder där du kan se öppna lågor. Däremot glöder det fortfarande under marken. Bevakning av området sker via skogsbrandflyg två gånger dagligen. Det har uppmärkasammats att skyltar om den öppna vägen har varit felaktigt uppsatta. Det har vi nu korrigerat och som vi tidigare har kommunicerat är Öjesjövägen öppen för besökare. Polisen meddelar att det har varit ett lugnt dygn ute i området.

Informationsmöte för skogsägare och försäkringsbolag i brandområdet Med anledning av skogsbranden bjuder Länsstyrelsen i Västmanland in berörda skogsägare och försäkringsbolag till två informationsträffar. Syftet med träffarna är att:

· Informera om det kommande efterarbetet.
· Göra förutsättningarna för återlämnandet av ansvaret till markägarna så bra som möjligt.

Datum för träffarna är: Måndagen den 8/9 kl. 18.30 - 20.30 Västerfärnebo skola

Onsdagen den 10/9 kl. 18.30 - 20.30 Sockenstugan Västervåla

För mer information: [ http://nyheter.lansstyrelsen.se/v4_idrlink.asp?q=641-84E-10A1-1-11 ]http://www.lansstyrelsen.se/ vastmanland/ Sv/ nyheter/ 2014/ Pages/ informationsmote-for-skogsagare-i-brandomradet.aspx

Här hittar du information om branden. Information och uppdateringar om skogsbranden ligger numera på Länsstyrelsens egen webbplats. Det går fortfarande bra att ringa 113 13 om det finns frågor gällande branden.

Här hittar ni all information på lansstyrelsen.se [ http://nyheter.lansstyrelsen.se/v4_idrlink.asp?q=641-84E-10A1-2-11 ]http://lansstyrelsen.se/ vastmanland/ Sv/ manniska-och-samhalle/ krisberedskap/ skogsbranden/ Pages/ skogsbranden-i-vastmanland-ny.aspx

Vi fortsätter självklart att använda Facebook som en huvudkanal: [ http://nyheter.lansstyrelsen.se/v4_idrlink.asp?q=641-84E-10A1-3-11 ]https://www.facebook.com/LansstyrelsenVastmanland

Krisorganisation besöker brandområdet Vi vill uppmärksamma att den nya organisationen, som arbetar med skogsbranden, besöker det drabbade brandområdet den 5 september. Vårt syfte är att skapa en lägesbild över situationen och få en bättre förståelse för frågorna som dyker upp i arbetet kring branden. Schema för dagen är följande:

08.30 - 08.45 Ramnäs - Gunnebo 09.45 - 10.15 Riddarhyttan 11.00 - 12.30 Stabäck 14.00 - 15.30 Hörnsjöfors

2014-09-08
Ersättning för de som deltagit i arbetet med skogsbranden i Västmanland

Staten har avsatt 300 mkr för att täcka kostnader som uppstått för kommunerna med anledning av skogsbranden i Västmanland, både vad avser kostnader för räddningsinsatsen och för kostnader som uppkommit som en direkt följd av räddningsinsatsen. 250 mkr administreras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 50 mkr administreras av Länsstyrelsen i Västmanlands län. Praktisk hantering av fakturor kommer att ske på MSB, på Länsstyrelsen och i kommunerna i enlighet med vad som anges nedan.

För att få en så enhetlig administration av detta som möjligt önskar vi att alla som har frågor om ersättningsanspråk, kontaktar supporten via mail brandfakturor@lansstyrelsen.se eller på telefon 010 – 224 95 05. Detta oavsett om det gäller fakturor till MSB, Länsstyrelsen eller någon av kommunerna. Supporten hjälper till med korrekt fakturaadress samt referens. Öppettider i supporten är vardagar kl. 09.00 - 12.00 samt kl. 13.00 - 15.00.

Följande fakturor ska ställas direkt till MSB:

· Kostnader kopplat till de franska och italienska flygplanen · Helikoptrar som vattenbombat (dock ej statliga resurser som bidragit i insatsen) · Kommuner som lämnat stöd till räddningsinsatsen (räddningstjänstpersonal, stabsstöd till räddningsledaren, ersättning till frivilliga som deltagit i samråd med kommunen enligt gällande avtal med kommunen) · Räddningstjänstförbund i de drabbade kommunerna

Följande fakturor ska ställas till Länsstyrelsen Västmanland:

· Övriga tjänster och varor (från företag/enskilda) avseende räddningsinsatsen som inte specificerats ovan.

Följande fakturor ska ställas till respektive kommun Surahammar, Fagersta, Norberg eller Sala.

· Kostnader som har uppkommit och kommer att uppkomma för de åtgärder som kommuner vidtar som en följd av skogsbranden, men som inte är direkt hänförlig till räddningsinsatsen. Exempel på detta kan vara evakueringskostnader, eftersläckningsarbete, socialtjänst och psykosocialt stöd till enskilda.

Följande information ska minst framgå av fakturan:

· Vilken tjänst eller vara som har levererats · Vid vilken tidpunkt leveransen genomfördes · Omfattning (antal, timmar) · Beställare/referens/kontaktperson som gjort beställningen från räddningsinsatsen · Ev. vidarefakturering av kostnader/inköp, exempelvis resor

MSB kommer att skicka ut kompletterande information till de kommuner som deltagit i räddningsinsatsen och som har ersättningsanspråk för detta.

2014-09-02
TALREGLER Särskild organisation för hanteringen av skogsbranden i Västmanland

· Ett antal vägavsnitt inom det brandhärjade området har öppnats för trafik. Servicefunktioner som till exempel sophämtning och post måste fungera för de boende. Även andra företag som t.ex. elbolag ska kunna komma in och utföra underhållsarbeten.

· Observera att det endast är vägarna som är säkrade och öppna. Områden utanför vägarna är fortfarande avspärrade. Gå inte ut i brandhärjad terräng. Det är förenat med livsfara och stör räddnings- och röjarbetet. Att vistas i skogsbrandområdet är förenat med livsfara då träd som fått sina rötter förstörda av branden plötsligt kan falla. Det finns också risk att falla ner i ett hål i marken där det pågår en glödbrand och skadas.

· Den 30 augusti öppnades Öjesjövägen för de som vill besöka brandområdet. Vägen öppnades med anledning av det stora intresse som finns för att se området och för att undvika att boende och de som arbetar med släckning och insamling av material störs.

· Information från senaste myndighetsmeddelandet: Det är viktigt att människor respekterar avspärrningarna i skogsbrandsområdet. Man får inte lämna vägar och gå ut i skogen. Skogen är avspärrat område. Det är mycket farligt att vistas där på grund av fallande träd och glödhål i marken. På väg 668 mellan Hästbäck och Ängelsberg råder stoppförbud, det är alltså förbjudet att stanna sin bil och kliva ur. Man hindrar då framkomligheten för räddningstjänsten.

· Eftersom räddnings- och röjningsfordon fortfarande befinner sig i området råder det stoppförbud på samtliga vägar med undantag från Öjesjövägen.

· På väg 668 är hastigheten sänkt till 60 km per timme.

· De aktuella vägavsnitten finns att se på kartbilder på Länsstyrelsens webbplats lansstyrelsen.se/vastmanland.

· Det glöder och ryker fortfarande på flera platser inom det avspärrade området och räddningstjänst arbetar fortfarande med släckning av glödbränder och enstaka uppblossande bränder.

· Röjningsarbetet kring vägar fram till permanenta bostäder är klart och evakuerade har fått återvända till sina hem.

· Det är Länsstyrelsen i Västmanland som samordnar det långsiktiga arbetet med att hantera konsekvenserna av skogsbranden i Västmanland tills händelsen anses vara avslutad. Det sker genom en särskild organisation, "Särskild organisation för hanteringen av skogsbranden i Västmanland", som är placerad vid sidan av Länsstyrelsens övriga verksamheter. Ansvarig för Länsstyrelsens särskilda organisation är Åke Jacobsson.

· Den särskilda organisationen ska arbeta med krisstöd till drabbade, överlämning av ansvar för skog till skogsägare samt samordning och stöd till berörda kommuner och räddningstjänster.

· För att få mer information om händelsen kan du ringa 113 13 eller gå in på Länsstyrelsen i Västmanlands webbplats. Du kan också följa Länsstyrelsen Västmanlands information på Facebook och Twitter.

· Ersättningsfrågor för frivilliga och företag som själva valt att bidra i hanteringen ska hanteras samordnat och information finns på Länsstyrelsens webbplats.

· I fredags gick Länsstyrelsen ut med följande Myndighetsmeddelade till fastighetsägare som är drabbade av skogsbranden och saknar registrerat telefonnummer: Kommunerna i det avspärrade brandområdet, Fagersta, Norberg, Surahammar och Sala upplyser berörda fastighetsägare som vill att kommunen ska kunna kontakta dem om att de kan lämna sitt telefonnummer på 113 13 för vidarebefordran till berörd kommun. Du som inte har ett registrerat telefonnummer kan vara svår att nå för kommunen. Exempel på icke registrerade telefonnummer är skyddade nummer, kontantkortstelefoner eller liknande.

/Informationsfunktionen på särskilda organisationen för hantering av skogsbranden i Västmanland

Presstelefon: 073-8666949


Senast ändrad: 2017-05-16

Scrolla upp