Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Multi colored handset pieces suspended by the phone cord, isolated on white background

Komvux Synpunkter

Om du som är elev/studerande har synpunkter eller klagomål vill vi veta det för att kunna bli bättre.

Om du har synpunkter eller klagomål på vuxenutbildningen ska du vända dig till din skola. Det kan gälla undervisning, lokaler, personal, studiekamrater, kränkning eller särbehandling. Om du har synpunkter på vad som händer i din undervisning vänder du dig i första hand till lärare, pedagog eller annan berörd personal.

Lämna dina synpunkter här
Det går också bra att lämna synpunkter i vår brevlåda på Olympen.