Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Multi colored handset pieces suspended by the phone cord, isolated on white background

Klagomål

Om du som är elev/studerande har synpunkter eller klagomål vill vi veta det för att kunna bli bättre.

Om du har klagomål på vuxenutbildningen ska du vända dig till din skola. Det kan gälla undervisning, lokaler, personal, studiekamrater, kränkning eller särbehandling. Om du har synpunkter på vad som händer i din undervisning vänder du dig i första hand till lärare, pedagog eller annan berörd personal.

Kontakta oss via telefon: 0223-291 81 eller via mail
Vill du vara anonym går det bra att lämna dina synpunkter i en av våra brevlådor på komvux, Olympen.