Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Svenska för invandrare (SFI)

Du får delta i Svenska för invandrare (SFI) från och med den 1 juli det år du fyller 16, om du är folkbokförd i en svensk kommun och inte har grundkunskaper i svenska.

Utbildning i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna.

Efter att du genomgått en kartläggning, där vi kollar vilken nivå som passar dig, inleder du dina studier i svenska språket i kurserna A, B, C eller D.

Vi erbjuder kurser på dagtid, men också distansstudier för dig som har heltidsjobb eller är föräldraledig.

All undervisning i Svenska för invandrare sker i nyrenoverade lokaler i Olympen, som ligger nära Fagerstahallen.