Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Introduktionsprogram

Utöver de nationella programmen erbjuder Brinellskolan annan gymnasial utbildning.

Introduktionsprogram

Programmen för dig om inte hunnit nå godkänt betyg i tillräckligt många ämnen för att komma in på ett nationellt program.

Om en elev inte har hunnit nå ett godkänt betyg i tillräckligt många ämnen för att komma in på ett nationellt gymnasieprogram när den slutar nian har eleven möjlighet att läsa upp sina betyg på introduktionsprogrammen: IM. Det finns flera studievägar inom introduktionsprogrammen som alla har olika studiemål.

På introduktionsprogrammen skapar lärare och övrig personal en trygg utbildningsmiljö med hög kvalitet för varje elev. Det förutsätter ett nära samarbete mellan elever, olika lärare och övrig personal. Varje elev ska erbjudas en god utbildning där man kan forma studiesituationen med hänsyn taget till de egna förutsättningarna.

Programinriktat val, IMV

IMV är inriktat mot ett nationellt yrkesprogram för dig som är obehörig till ett yrkesprogram. Du ansöker till IMV i Dexter på samma sätt som nationella program och antagning sker utifrån behörighet och betyg. Syftet med IMV är att du så snart som möjligt ska antas till det nationella programmet. Utbildningen innehåller de grundskoleämnen du saknar för behörighet samt kurser från yrkesprogrammet och APL.

Yrkesintroduktion, IMY

IMY vänder sig till dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Syftet med IMY är att du ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar din etablering på arbetsmarknaden eller till studier på ett yrkesprogram.

För ansökan till IMY måste du fylla i en blankett om särskilda skäl där du motiverar din ansökan till IMY. Ifylld blankett lämnas till din studie- och yrkesvägledare i samband med gymnasievalet.

Individuellt alternativ, IMA

Syftet med IMA är att du ska gå vidare till yrkesintroduktion, till annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. IMA utformas för en enskild elev efter dess behov och förutsättningar. Inom IMA läser du ämnen du saknar betyg i från grundskolan. Även andra insatser som är gynnsamma för din kunskapsutveckling får ingå i utbildningen.

Språkintroduktion

IMS riktar sig till dig som nyligen anlänt till Sverige och har därmed tyngdpunkt på det svenska språket för att möjliggöra fortsatt utbildning inom gymnasieskolans nationella program eller annan utbildning. I de högre nivåerna läser du också mot betyg i flera grundskoleämnen.

Ansökan introduktionsprogrammet Pdf, 130.7 kB.

Ansökan språkintroduktion Pdf, 102.2 kB.

Ansökan till gymnasieskolans yrkesintroduktion Pdf, 110.3 kB.

Information ansökan till IMY anmälan av särskilda skäl Pdf, 119.3 kB.

IMV utbildningsplan Pdf, 218.9 kB.

Kontakt

Arbetslagsledare:
Helena Rågelid, 0223-443 73

Koordinator:
Rosie Stark, 0223-447 83

Sidansvarig: Michael Alvbåge

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test