Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Lila blommor

Studier utanför hemkommunen

Alla elever har rätt att söka till vilket program som helst i hela Sverige. Däremot görs det skillnad i rätten att bli mottagen i första eller andra hand.

Det varierar också om du har rätt till inackorderingsbidrag eller reseersättning. Vi rekommenderar att du kollar upp detta innan, så att det inte blir svårigheter med ekonomin.

Förstahandsmottagning

Förstahandsmottagning gäller för dig som söker:

  • Program i din egen kommun
  • Till annan annan kommunal skola där programmet eller inriktningen du söker inte finns i din hemkommun (gäller inte enstakta kurser eller profiler utan nationella program/nationella inriktningar)
  • Program på en friskola
  • Program i en eller flera kommuner som din hemkommun har tecknat ett avtal med (samverkansavtal)
  • Program som har riksintag samt riksidrottsutbildningar (RIG)

Andrahandsmottagning

Andrahandsmottagning gäller för dig som söker program i andra kommuner, där samma program/inriktning erbjuds i din hemkommun eller via samverkansavtal.

Beslut om mottagande

  • Om du har sökt en utbildning inom hemkommunen är du automatiskt mottagen i första hand
  • Om du sökt till en skola utanför hemkommunen får du alltid ett beslut om mottagande där det framgår om du tas emot i första eller andra hand

Det är den mottagande kommunen som fattar beslutet baserat på ett yttrande som din hemkommun har gjort. Beslut om mottagande ska inte förväxlas med ett antagningsbesked. Om du får ett beslut om att du är förstahandsmottagen innebär det att du är med och konkurrerar om platserna. Själva antagningsbeskedet kommer senare. Som beskrivits ovan kan du bli antagen till ett program även om du är andrahandsmottagen.

Frisök (andrahandsmottagande)

Nationella program och inriktningar som erbjuds av hemkommunen kan också sökas i annan kommun som så kallat ”frisök”. Detta gäller nationella program på kommunala gymnasieskolor. Sökande kan då tas emot som andrahandsmottagande, dock endast i mån av plats efter att alla elever med rätt till förstahandsmottagning antagits.

Om en kommun ska göra ett urval bland sökande med andrahandsmottagande gäller urval på betyg. En kommun är inte skyldig att ta emot ”frisök” även om det finns lediga platser.

Elev antagen enligt ”frisök” har inte rätt att få inackorderingsstöd, men däremot ersättning för dagliga resor enligt samma bestämmelser som för övriga gymnasieelever.

Kommunal gymnasieskola/Inackorderingstillägg

Söker du till en kommunal gymnasieskola utanför den egna kommunen ska du söka ditt inackorderingstillägg hos hemkommunen. Finns möjlighet att pendla, beviljas inte inackorderingstillägg om avståndet mellan hemort och studieort är mindre än 5 mil (50 km). Då erhåller du ett pendlarkort/busskort från Västmanlands Lokaltrafik.

Hemkommunens skyldighet beträffande inackorderingstillägg avser elever i gymnasieskola till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

OBS! Om du är antagen till en kommunal skola i en annan kommun på så kallat frisök utgår inte något inackorderingstillägg.

Fristående gymnasieskola/Inackorderingstillägg

Söker du till en fristående gymnasieskola så ansöker du om inackorderingstillägg genom CSN (Centrala studiestödsnämnden).

Studier på annan ort - diskussionfrågor och kostnader

För att komma fram till en bra beslut är det en god idé att du tillsammans med dina föräldrar diskuterar igenom några saker som är viktiga inför ditt gymnasieval. Här kommer några förslag på vad du som ungdom bör tänka på om du funderar på att studera på annan ort.

- Om jag funderar på att söka en gymnasieutbildning på annan ort, vilken är den största anledningen till detta val?
- Finns gymnasieprogrammet på hemorten?
- Behöver jag flytta till den ort där jag kommer att gå på gymnasiet?
- Om jag kan bo kvar hemma, vad kommer detta att innebära i restid?
- Hur fungerar förbindelserna mellan skolan och hemorten?
- Är jag berättigad till buss/tågkort?
- Vad kostar ett månadskort?
- Om jag måste flytta till studieorten, hur ska jag bo?
- Vad kostar det att bo? Hyra/el/telefon
- Vad kostar det att handla mat, hygienartiklar mm?
- Vad kostar mina nöjen/fritidsintressen?
- Hur mycket kostar klädinköp/månad?
- Om jag blir sjuk? Kan jag ta mig hem enkelt eller kan mina föräldrar komma till mig?
- Är jag mogen att ta ansvar för mina studier fastän jag inte har föräldrarna i närheten?
- Är jag beredd på att jag måste ta hand om matlagning/tvätt och städning själv eller tillsammans med en kompis (om du delar bostad med en kompis).

Viktigt att tänka på är att det inte utgår något bidrag under sommarmånaderna juli-augusti och för att behålla bostaden måste hyran betalas även under dessa månader.

Beräkning inkomster

Studiebidrag 1 050 kronor/månad
Inackordering cirka 1 477 kronor/månad
Studiebidrag (CSN) 1 190-2 350 kronor/månad (beroende på avstånd).

Summa inkomst:
Med inackorderings bidrag från hemkommunen = 2 527
kronor/månad (9 månader/år).

Utgifter

Baserat på Konsumentverkets beräkningar för ungdomar mellan 14-17 år.

Hyra 2 500-3 500 kronor/månad
El 300 kronor/månad
Telefon 200 kronor/månad
Resor hem 1 000 kronor/månad
Frukost/middag 1 600 kronor/månad
Hygien, kläder, fritid 1 300 kronor/månad

Summa utgifter: 7 400 kronor/månad

Information om inackorderingstillägg

Hemkommunens skyldighet beträffande inackorderingstillägg avser elever i gymnasieskola till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Undantag

Är du antagen till en kommunal skola i annan kommun på så kallat ”frisök” (andrahandsmottagande) utgår inte något inackorderingstillägg.
Bidraget skall sökas av dig inför varje nytt läsår.

Villkor för inackorderingstillägg

• Inackorderingstillägget utgår med 1/30 av prisbasbeloppet (belopp år 2021 är 1 590 kr/månaden). Om du har mer än 50 mil (500 km) mellan hemort och skolort (enkel resa) utgår ett extra tillägg med 500 kr/månaden.
• Finns möjlighet att pendla, beviljas ej inackorderingstillägg om avståndet mellan hemort och skolort är mindre än 5 mil (50 km).
• Du ska vara inackorderad på studieorten och ange din inackorderingsadress på ansökningsblanketten.
• Tillägget utgår för den tid inackorderingen varar, dock högst 9 månader per läsår, september – maj.
• Första utbetalning sker tidigast i slutet av september.
• Retroaktivt bidrag utbetalas för högst den termin då ansökan inlämnas.

Studieavbrott

Vid studieavbrott eller andra förändringar (ex adressändring/flytt) som kan påverka bidraget, meddela detta omgående till oss, 0223-440 00. Felaktigt utbetalda bidrag ska återbetalas.

Övrig information

Pendlarkort söks hos VL - Västmanlands Lokaltrafik.

OBS! Det går inte att ha både inackorderingstillägg och pendlarkort! Är du antagen till en fristående gymnasieskola så ansöker du om inackorderingstillägg genom CSN (Centrala studiestödsnämnden).

Bekräftelse

Om bidrag ej beviljas kommer du att få ett brev med motivering. Annars är inackorderingstillägget är beviljat.