Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du nyfiken på din omvärld och vill ha möjlighet att studera vidare efter gymnasiet? Då är det här ett program för dig! Vi erbjuder två spännande inriktningar så att du kan välja att fördjupa dig utifrån ditt intresse.

Elever i studiemiljöer

Vill du få insikt i hur vårt samhälle fungerar? Vill du veta mer om hur olika kulturer och religioner påverkar människors värderingar och levnadssätt?

Håll många dörrar öppna! Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bred grund för fortsatta studier. Tyngdpunkten ligger på olika samhällsvetenskapliga ämnen.

Värdera information

På samhällsvetenskapsprogrammet arbetar du utåtriktat med näringsliv, organisationer och myndigheter och du tränar upp din förmåga att kritiskt värdera information. Vi lever i en internationell värld och det har vi tagit fasta på. Vi har flera samarbetsländer i Europa. Du förbereder dig för kontakt med andra länder genom att läsa språk.

Alla inom samhällsvetenskapliga programmet läser samhällskunskap, historia, psykologi, filosofi, religionskunskap, engelska, moderna språk, svenska, matematik, naturkunskap och idrott och hälsa.

Inriktning: Samhällsvetenskap

Här lär du dig att genomföra undersökningar som du sedan analyserar och presenterar. Du får vara med om seminarier, rollspel och föreläsningar. Du lär dig att arbeta med andra och du övar på att fungera i olika sociala situationer. På inriktningen får du en bra beredskap att påverka och skapa din framtid!

Inriktning: Beteendevetenskap

Människors samspel och utveckling. Här fördjupar du din förståelse av människors sätt att handla som individer och som deltagare i grupper. Inriktningen ger dig också kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap. Du får också utveckla din förmåga att använda de olika metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Framtid

Efter examen från samhällsvetenskapsprogrammet är du väl förberedd för vidare studier på högskola eller universitet där du har många valmöjligheter. Du kan till exempel välja att studera till jurist, journalist, lärare, polis, psykolog, beteendevetare eller socionom.

Tolerans & mänskliga rättigheter

På programmet har vi en gemensam inriktning mot mänskliga rättigheter. Det kan bland annat innefatta projektarbeten, föreläsningar och studieresor på temat. Bland annat försöker vi varje år att ordna en toleransresa till Kraków för att besöka de judiska kvarteren Kazimierz, slottet Wavel och koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau.

Ingången till auschwitz. Skylt med texten "Arbeit macht frei"

Vad tycker våra elever?

Programplan

 • Engelska 5 (100 poäng)
 • Engelska 6 (100 poäng)
 • Historia 1b (100 poäng)
 • Idrott och hälsa 1 (100 poäng)
 • Matematik 1b (100 poäng)
 • Matematik 2b (100 poäng)
 • Naturkunskap 1b (100 poäng)
 • Religionskunskap 1 (50 poäng)
 • Samhällskunskap 1b (100 poäng)
 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 (100 poäng)
 • Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 (100 poäng)
 • Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 (100 poäng)
 • Filosofi 1 (50 poäng)
 • Moderna språk (100+100 poäng)
 • Psykologi 1 (50 poäng)
 • Individuellt val (100+100 poäng)
 • Gymnasiearbete (100 poäng)

Inriktningskurser - 450 poäng

 • Kommunikation (100 poäng)
 • Ledarskap och organisation (100 poäng)
 • Psykologi 2a (50 poäng)
 • Samhällskunskap 2 (100 poäng)
 • Sociologi (100 poäng)

Programfördjupning - 300 poäng

 • Etnicitet och kulturmöten (100 poäng)
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering (100 poäng)
 • Psykologi 2b (50 poäng)
 • Religionskunskap 2 (50 poäng)

Inriktningskurser - 450 poäng

 • Geografi 1 (100 poäng)
 • Historia 2a (100 poäng)
 • Religionskunskap 2 (50 poäng)
 • Samhällskunskap 2 (100 poäng)
 • Samhällskunskap 3 (100 poäng)

Programfördjupning

 • Entreprenörskap (100 poäng)
 • Geografi 2 (100 poäng)
 • Politik och hållbar utveckling (100 poäng)

Här kan du läsa mer om hur gymnasieprogrammen är uppbyggda:

Allmänt om gymnasiestudier

Kontakt

Välkommen till oss på Samhällsvetenskapsprogrammet!

Arbetslagsledare:
Anna Lundén, 0223-447 36

Lärare:
Antje Hillers, 0223-447 21
Aleksandra Dujso, 0223-447 34
Carolina Ruch, 0223-447 31
Eman Abughallous, 0223-443 55
Lena Sjödin, 0223-447 19

Sidansvarig: Michael Alvbåge

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test