Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Lagbok, hus och pengar

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet förbereder dig för fortsatta studier inom främst ekonomi och juridik men också andra samhällsvetenskapliga områden. Du blir diplomerad gymnasieekonom efter avklarat program.

Programmet innehåller en hel del praktiska moment inom företagsekonomin som är av betydelse i en framtida arbetsmarknad för gymnasieekonomer.

Inriktning: Ekonomi

Inom ekonomiinriktningen ligger fokus på att starta och driva företag, redovisning och kalkylering. Utbildningen syftar till att stimulera intresset för entreprenörskap och att utveckla förmågan att analysera och kritiskt bedöma företagsekonomiska problem.

Inriktning: Juridik

Juridik är studier om samhällets rättsregler och deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Inriktningen ger dig goda förutsättningar att kritiskt och självständigt arbeta med rättsliga och andra frågeställningar i samhället. Juridiken är ständigt aktuell och levande och juridisk kompetens blir alltmer efterfrågad.

Tre huvudpelar på Ekonomiprogrammet Brinellskolan

1. Studieförberedande

Valet för Dig som vill fortsätta studera till en framtid som advokat, polis, lärare, domare, företagsledare, ekonom, säljare eller vill arbeta med reklam.

2. UF Företag

Under handledning av lärare startar Du och några kamrater i år 3 upp ett UF-företag. Ni driver företaget och går det bra har ni chans att vinna olika priser på den stora länsmässan. Lyckas du bra på länsmässan väntar SM i Stockholm!

3. Diplomerad gymnasieekonom

Titel som visar att du är anställningsbar direkt efter utbildningen om du vill jobba med redovisning på byrå eller på ett företags redovisningsavdelning.

Diplomerad gymnasieekonom är för dig som är intresserad av ekonomi och ser gymnasieutbildningen som ett stort steg på vägen mot framtida yrke. På Brinellskolan kan du välja en utbildning som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden samtidigt som du förbereder dig för högskolestudier.

Anställningsbar och antagningsbar

Som Diplomerad gymnasieekonom har du möjlighet att söka jobb som ekonomiassistent, bokföringsassistent, kundansvarig och liknande. Kanske får du möjlighet att utvecklas inom ett företag med hjälp av olika internutbildningar. Om du skulle vilja studera är du samtidigt förberedd för ekonomiska utbildningar på högskolor och universitet. Som diplomerad gymnasieekonom är du:

  • Anställnings- och omställningsbar.
  • Studieförberedd och antagningsbar.
  • Förberedd att driva egna projekt/egen verksamhet.

Verklighetsbaserat lärande

I utbildningen ingår lärande i verkligheten där du får koppla ihop teori och praktik. Formerna för detta kan vara att driva ett eget företag, projektarbeten i fadderföretag, praktik. Det viktiga är att du lär dig möta meningsfulla uppgifter och stimulerande utmaningar utanför skolan samtidigt som du skapar nyttiga erfarenheter inför både studier och framtida arbetsliv.

Välförankrad i näringsliv och högskola

Diplomerade gymnasieekonomer utbildas på genom Brinellskolans ekonomiprogram, inriktning ekonomi. Skolan är certifierad av certifieringsorganet med representanter från Bemanningsföretagen, Civilekonomerna, FAR-branschorganisationen för revisorer och rådgivare, Föreningen lärare i ekonomiska ämnen, Högskoleväsendet, Sveriges marknadsförbund, Sveriges skolledarförbund och stiftelsen Företagsam.

Krav

För att bli diplomerad krävs det att du:

  • Läst minst 600 poäng ekonomiska ämnen varav minst 400 poäng i ämnena Företagsekonomi och Entreprenörskap.
  • Läst minst till steg 2 i moderna språk på gymnasiet.
  • Fått lägst betyget E i samtliga kurser.
  • Genomgått en utbildning med inslag av verklighetsbaserat lärande.
  • Visat att du har affärskompetens, digital kompetens, språklig och kommunikativ kompetens.
  • Genomgått en utbildning som innehåller moment som utvecklar din sociala kompetens.

Ung företagsamhet (UF)

2016 var det trettio år sedan Nils Ryrfors, då lärare med ansvar för de ekonomiska linjerna, drog igång Ung Företagsamhet med sina elever. Detta gör Brinellskolan till en av de skolor i Sverige som längst varit en del av konceptet. 2016 vann också Brinellskolan titeln "Årets UF-skola" i Västmanland.

Ung Företagsamhet (UF) är en mycket populär och viktig del av skolan.

UF ingår automatiskt inom ekonomiprogrammet, personbilsinriktningen på fordonsprogrammet samt programmet för administration, handel och varuhantering inom gymnasiesärskolan. Men alla elever har möjlighet att genom individuellt val välja till UF.

Eleverna deltar i många tävlingar under UF-året och går det riktigt bra får man vara med i mässan i Stockholm där unga företagare från hela Sverige tävlar.

Ung företagsamhet

Kontakt

Välkomna till oss på Ekonomiprogrammet! Vi svarar gärna på dina frågor om programmet!

Ring Monaliz och Lars på 0223-443 60.