Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Krisgrupp

Vid akuta kriser och allvarliga händelser finns en krisgrupp på Olsboskolan.

Krisgruppen består av:

Lisa Rudolfsson, rektor
Kristina Forss,lärare samt tillförordnad rektor vid rektors frånvaro
Svjetlana Ognjenovic, skoladministratör
Anna Lindberg, skolsköterska
Elisabet Edlind-Magnusson, specialpedagog