Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Frånvaro

Frånvaroanmälan ska göras i Infomentor, eller till klasslärare före 8.30 till respektive klass.

För anmälan i Infomentor

Olsbo-Per Ols (1–2)
0223-443 28

Olsbo-Per-Ols (2-4)
0223-445 92

Olsbo-Per-Ols (3-6)
0223-441 84

Olsbo-Per Ols (4–6)
0223-443 67

Olsbo-Risbro (6-9)
0223-443 75

Olsbo-Norrbybacken låg - hög
0223-444 97

Olsbo-Norrbybacken mellan - hög
0223-443 13

Olsbo-Norrbybacken gymnasiesär
0223-441 49 

Expedition Olsboskolan
0223-441 23