Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Grundsärskola/Olsboskolan

Olsboskolan är Fagersta kommuns grundsärskola. Grundsärskolan är en egen skolform för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

Kontakt
Grundsärskola för år 1 - 9, Norrbyvägen 12, 737 41 Fagersta
Rektor: Lisa Rudolfsson, 0223-443 53,
Skoladministratör: Anette Vretman, 0223-448 01,
Kontaktpolitiker: Päivi Kirsilä (V), Christer Borg (SD)

Skolan är också öppen för barn som har en begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.

Skolan består av grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskola för elever som tidigare gått på träningsskolan. Skolan är inrymd i flera lokaler; träningsskolan samt gymnasiesärskolan finns på Norrbyvägen 12.

Grundsär år 1-6 på Per Olsskolan uppdelade i tre klasser, två låg- och en mellanstadieklass, grundsär år 7-9 finns inne i Risbroskolans lokaler.

Intyg utfärdas efter avslutad studiegång. På begäran av vårdnadshavare kan intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Elever på grundsär får betyg från år 6 om vårdnadshavare och eleven själv begär det. Samtliga elever som väljer att inte få betyg får ett skriftligt omdöme per läsår.

Kontakt

lisa.rudolfsson@edu.fagersta.se

anette.vretman@edu.fagersta.se

 

Kontaktpolitiker: Ulrika Skoglund (S), Christer Borg (SD).